👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1

Skapad 2020-10-21 15:41 i Bergviksskolan åk F-3 Söderhamn
Grundskola 1 Idrott och hälsa
I idrottsundervisningen för årskurs 1 kommer vi att träna att röra oss allsidigt genom lek och andra inom- samt utomhusaktiviteter.

Innehåll

Målet i idrott och hälsa för årskurs 1 är att du ska kunna:

 • vara med i enkla lekar, spel och idrotter både inomhus och utomhus
 • försöker röra dig på ett sätt som passar det du gör
 • dansa och röra dig på ett enkelt sätt till musik
 • vara med i lekar utomhus
 • försöker anpassa dig efter väder, plats och allemansrätten

För att nå målen kommer vi att arbeta med bland annat:

 • lekar inom- och utomhus
 • röra oss i skog och mark och respektera allemansrätten
 • dans och röra oss till musik
 • klä oss efter väder och vind

För att kontrollera att du nått målen för årskurs 1 kommer du att bedömas genom bland annat:

 • ditt deltagande i aktiviteter och lekar inom- och utomhus
 • din förmåga att klä dig efter väder och vind
 • ditt deltagande i dans och rörelse till musik
 • din respekt för allemansrätten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3