👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 6 ht-20

Skapad 2020-10-21 20:01 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Vi lär oss grunderna i det tyska språket.

Innehåll

Arbetsområdet

Du kommer under veckorna 36 - 43 att få lära dig:

- Hur man hälsar och presenterar sig själv.

- Hur man räknar till 20. 

- Hur man pratar om pengar och telefonnummer.

- Månaderna.

- Hur man uttalar β, z, ei och eu.

- Alfabetet på tyska.

- Skillnaden mellan tilltalet du och Sie. 

- Böja verben heiβen, kommen, wohnen, haben i presens (nutid).

 

Målet med arbetsområdet är att...   

            

utveckla din förmåga att:  

 • förstå innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 

 • arbeta med språkets uppbyggnad t.ex. grammatik, ordföljd, fraser.
 • delta i samtal och bidra till att föra samtalet vidare.
 • muntligt berätta, beskriva och presentera saker inom olika ämnesområden.
 • skriva egna texter av olika slag t.ex. brev, berättelser, presentationer.
 • läsa och lyssna på olika texter t.ex. faktatexter, dialoger etc.

 

Arbetssätt

 • arbeta med språkets uppbyggnad t.ex. grammatik, ordföljd, fraser.
 • delta i samtal och bidra till att föra samtalet vidare.
 • muntligt berätta, beskriva och presentera saker inom olika ämnesområden.
 • skriva egna texter av olika slag t.ex. berättelser och presentationer.
 • läsa och lyssna på olika texter t.ex. faktatexter, dialoger etc.

Detta kommer att bedömas...

- Din förmåga att göra dig förstådd muntligt och skriftligt
- Din förmåga att förstå det du läser och lyssnar på 

Detta kommer att testas vid läxförhör, men även under lektionerna och vid provtillfällen. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2

Matriser

M2
Bedömning på de tyska grunderna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
nivå 4
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal
 • M2
 • M2
Du kan uttala enkla ord och meningar.
Du kan ställa några frågor och berätta något om dig själv och andra.
Du kan delta med egna ord i en dialog och beskriva något inom känt ämnesområde.
Du kan delta i enkla samtal, med enkelt sammanhängande tal och gott uttal. Du har ett varierat språk.
Lyssna/Förstå
Förstå och tolka innehållet i talat språk
 • M2
 • M2
Du kan förstå enstaka ord och fraser.
Du kan förstå tydliga presentationer, instruktioner och dialoger i lugnt tempo.
Du kan förstå huvuddragen i lite svårare hörövningar med tydligt och långsamt tal.
Du kan återge helheten när språket talas tydligt. Du kan återge några väsentliga detaljer i det du hört.
Läsa/Förstå
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
 • M2
 • M2
Du kan förstå enstaka ord och fraser.
Du kan läsa och förstå enkla presentationer, instruktioner och beskrivningar.
Du kan förstå innehållet i enkla texter och visar det genom att svara på frågor eller översätta delar av texten.
Du kan sammanfatta innehåll i sin helhet. Du kan återge väsentliga detaljer i det du läst.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift
 • M2
 • M2
 • M2
Du kan skriva enstaka ord och fraser.
Du kan skriva något om dig själv och andra.
Du kan kommunicera enkelt och sammanhängande genom meddelanden, frågor/svar och brev.
Du kan skriva något längre och mer detaljerat. Du behärskar språkreglerna och kan förbättra det du skrivit efter feedback. Du har ett varierat språk.