👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna HT2020

Skapad 2020-10-21 20:08 i Charlottenlunds förskola Tanum
Förskola
Utifrån de yngsta barnens intresse för Babblarna kommer vi använda Babblarna som verktyg i den pedagogiska miljön. Med sitt enkla uttryck lockar de till tidigt tal och språkutveckling.

Innehåll

Var är vi?

Vi har en barngrupp i åldrarna 1-3 år som med stor nyfikenhet, ständigt utforskar sin miljö och som visar på ett stort intresse för sång, musik, färg, form och har ett stort behov av rörelse. Utvecklingsmässigt ligger dom på många olika nivåer. Vi har också uppfattat ett gemensamt intresse för Babblarna hos barnen. Babblarna kan på ett enkelt och roligt sätt stimulera barns tidiga språkutveckling.

Vart ska vi?

Vi vill utveckla barnens språk och utöka deras förståelse för omvärlden och vårt närområde. Att genom en hållbar utveckling utveckla en förståelse och kunskap om ett mer hållbart förhållande till vår jord. Vi vill stärka barnens sociala samspel och skapa förutsättningar för en trygg barngrupp. Ge tillfälle till sång, dans, rörelse och skapande. Utmana barnens matematiska och språkliga förmågor. Vi vill hitta ett enhetligt arbetssätt som följer genom alla läroplanens mål. Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och där barnen kan inspireras och våga testa nya saker.

Hur gör vi?

Genom leken så lär vi.

DODDO: Symboliserar social kompetens.

Hur vi är mot varandra, vad gör mig glad - ledsen, vad gör mig trygg. Stopp min kropp. 

DADDA: Symboliserar naturvetenskap.

Allemansrätten. Plocka skräp och sortera. Hur vi kan påverka vår miljö. Vara rädd om vårt material. Minska matsvinnet.

BOBBO: Symboliserar motorik och rörelse.

Dansa, rörelsekort, rörelse klockan, hinderbana, mat - hälsa.

BABBA: Symboliserar språkkunnigast.

Språkpåse, flanosagor. Rim och ramsor. TAAK - tecken som stöd. Läsa böcker och lyssna på Polyglutt.

DIDDI: Symboliserar kreativitet och skapande.

Måla och skapa med lera. Sjunga och spela.

BIBBI: Symboliserar matematik och problemlösning.: 

Sorterar - stor, liten, antal, olika former, högt och lågt. Likheter och skillnader.

 

Alla barn deltar utifrån deras egen förmåga.

 

Arbetet kommer att pågå under hela läsåret.

Hur blev det?

Dokumentation.

 

 

 

Vi dokumenterar i Unikum och genom observationer och reflektioner m.m.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18