👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Granarna!

Skapad 2020-10-22 07:24 i Älvdansens förskola Alingsås
Granarnas detektivbyrå!
Förskola
Granarnas detektivbyrå! Vi går på bokstavsjakt, hur ser bokstaven ut och hur låter den?

Innehåll

 

Läroplanen beskriver:
Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

Syfte - varför?

.

Under läsåret 20/21 kommer vi starta Detektivbyrån Granarna. 

Här kommer barnen tillsammans med pedagoger få uppleva teater, uppdrag och vänskapsarbete med fokus på språk, bokstäver och matematik

 

 

Läroplansmål:

 

·       Implementera värdegrundsorden Glädje, Trygghet, Respekt och Inflytande i våra temaarbeten samt i det vardagliga arbetet 

·       Planera undervisningen genom att lära känna barnen, bygga relationer och låta dem landa in i en verksamhet med tydliga ramar, struktur och genom att skapa trygghet. 

·       Planera undervisning som vilar på värdegrunden, barnperspektiv och barns perspektiv. Individens behov och gruppens undervisning ska balanseras. 

 

Var är vi? (Nuläge)

Gruppen Granarna består utav 11st femåringar som går på avdelningarna Trollet och Svampen. Tre dagar i veckan kommer vi ses tillsammans. En dag i veckan kommer vi gå till skogen.

 

Målet med detta projektet kommer vara att väcka barns lust att utforska språket både i tal och skrift. Vänskap och samarbete sker genom de olika uppdragenbåde i bokstavsjakt och när vi arbetar med matematik.

 

Vad och hur ska vi göra? - genomförande 


Inom temaarbetet med Detektivbyrån kommer vi ha stort fokus på :

•Språket- vi lär oss om alfabetet, hur ser bokstäverna ut, hur låter de?

•Matematik- vi lär oss om talraden, addition och subtraktion, begrepp som förenar och förtydligar i matematik och mönster.

•Värdegrundsord- glädje, trygghet, respekt och inflytande. Här kommer vi ha fokus på det enskilda barnet och gruppens dynamik. 

 

•Skogen- En dag i veckan går vi till skogen. Där har vi undervisning utomhus med fokus på uppdrag, lek och att följa naturen.

 

I vår undervisning kommer vi tillsammans med barnen att använda oss av iPads och projektor. Detta blir ett verktyg för oss pedagoger tillsammans med barnen där vi kan följa vår dokumentation och hjälper barnen att se sitt egna lärande .