👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och mönster

Skapad 2020-10-22 08:47 i Rådmansö skola Norrtälje
Grundskola 6 Matematik
Algebra och mönster

Innehåll

Tidsperiod:

 • Vecka 41 - 45

Vad ska jag lära mig:

 • Tolka, förenkla och skriva uttryck
 • Lösa enkla ekvationer
 • Använda och beskriva mönster
 • Använda strategier vid problemlösning.

Hur kan jag arbeta för att komma dit: 

Du kommer att få:

 • göra muntliga förklaringar till uppgifter
 • göra skriftliga beräkningar
 • delta i matematiska diskussioner och samtal
 • ta eget ansvar för ditt lärande
 • visa dina kunskaper på diagnoser och prov

Hur ska jag visa dig:

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån hur du:

 • gör muntliga förklaringar till uppgifter
 • gör skriftliga beräkningar
 • deltar i matematiska diskussioner och samtal
 • tar eget ansvar för ditt lärande
 • visar dina kunskaper på diagnoser och prov

Viktiga begrepp att känna till:

 • algebra
 • uttryck
 • variabel
 • ekvation
 • mönster
 • formel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6