Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap år 6

Skapad 2020-10-22 10:25 i Blåklintskolan Mjölby
Grundskola 6 Samhällskunskap
I samhällskunskap kommer vi att prata om lag och rätt, demokrati och diktatur men även hur Sverige styrs.

Innehåll

Målet med undervisningen

 • kunna analysera och kritiskt granska olika samhällsfrågor ur olika perspektiv
 • kunna analysera samhällsstrukturer, ex. rättsliga och politiska, med hjälp av begrepp och modeller
 • kunna uttrycka och värdera olika ståndpunkter i elevnära frågor
 • kunna söka information om samhället från olika källor och värdera deras användbarhet
 • kunna reflektera över mänskliga rättigheter och demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

 

Så här ska vi arbeta

 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Begreppsförståelse
 • Eget arbete
 • Informationssökning
 • Film/Dokumentärer

 

Det här ska bedömas

 

 • Deltagande under diskussioner
 • Bedömningsuppgift om informationssökning
 • Läxförhör om lag och rätt
 • Prov om demokrati och hur Sverige styrs

 

 

Matriser

Sh
Demokrati och svensk politik

Analysförmågan

Förmågan att förklara och visa på samband, se utifrån och växla mellan olika perspektiv, jämföra likheter och skillnader samt jämföra för- och nackdelar.
E
C
C
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om svensk politik och hur demokratin fungerar i Sverige.
Eleven har goda kunskaper om svensk politik och hur demokratin fungerar i Sverige.
Eleven har mycket goda kunskaper om svensk politik och hur demokratin fungerar i Sverige.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva samband inom den politiska samhällsstrukturen, ex. hur riksdag och regering samverkar eller hur valprocessen går till.
Eleven kan på ett förhållandevis komplext sätt beskriva samband inom den politiska samhällsstrukturen, ex. hur riksdag och regering samverkar eller hur valprocessen går till.
Eleven kan på ett komplext sätt beskriva samband inom den politiska samhällsstrukturen, ex. hur riksdag och regering samverkar eller hur valprocessen går till.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan för enkla resonemang i elevnära frågor, ex. hur du som elev kan påverka beslut i Mjölby men även på din skola.
Eleven kan för utvecklade resonemang i elevnära frågor, ex. hur du som elev kan påverka beslut i Mjölby men även på din skola.
Eleven kan för välutvecklade resonemang i elevnära frågor, ex. hur du som elev kan påverka beslut i Mjölby men även på din skola.
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om demokrati och kan för enkla resonemang om hur den demokratiska processen fungerar.
Eleven har goda kunskaper om demokrati och kan för utvecklade resonemang om hur den demokratiska processen fungerar.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokrati och kan för välutvecklade resonemang om hur den demokratiska processen fungerar.

Kommunikativa förmågan

Förmågan att värdera och uttrycka ståndpunkter i olika samhällsfrågor.
E
C
C
Påverka/Påverkas
Eleven kan föra enkla resonemang om hur du som elev kan påverka beslut i Mjölby kommun men även i skolan.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur du som elev kan påverka beslut i Mjölby kommun men även i skolan.
Eleven kan föra välutvecklad resonemang om hur du som elev kan påverka beslut i Mjölby kommun men även i skolan.

Begreppsförmågan

Kunna förstå innebörden av begreppen och använda begreppen i olika sammanhang.
E
C
C
Använda begrepp
Eleven kan använda begrepp kopplade till arbetsområde på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda begrepp kopplade till arbetsområde på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda begrepp kopplade till arbetsområde på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: