Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 6 Hinduism

Skapad 2020-10-22 11:09 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Hinduism åk 6
Grundskola 6 Religionskunskap
Hinduismen är den största religionen i Indien och har drygt en miljard utövare. Religionen är mycket gammal och har vuxit fram när arierna invandrade till nordvästra Indien. Själva kallar hinduerna sin lära för santana dharma, den eviga läran, och menar att den alltid funnits. Gud finns i allt och hinduer tror på det eviga kretsloppet, samsara, och på återfödelsen. Målet är att slippa återfödas och att den egna själen, atman, ska förenas med världssjälen, brahman. Detta tillstånd av fullständig själsvila kallas för Nirvana.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska fördjupa oss i hinduismen och få förståelse för hur man lever enligt den hinduiska tron.

 

Hur ska vi arbeta?

I undervisningen kommer vi att...

 läsa, diskutera och arbeta utifrån sidorna 130-143 i läroboken Puls Religion,

 träna studieteknik genom att anteckna,

 titta på filmer.

 

Vad ska du lära dig?

Målet med undervisningen är att du ska...

… få kunskap om grunddragen inom hinduism och dess historia,

… få kunskap om de viktigaste och mest populära gudarna,

… få kunskap om några riter och högtider inom hinduismen,

… få kunskap om några av hinduismens levnadsregler,

få kunskap om  om hur religionen genomsyrar vardagen,

… få kunskap om vilka likheter och skillnader det finns med andra religioner,

lära dig och kunna använda relevanta ord och begrepp.

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

Du kommer att få möjlighet att visa vad du kan genom att vara aktiv på lektionerna samt genom skriftliga uppgifter.

 

Uppgifter

 • Prov hinduism 23/11

 • Prov hinduism 23/11

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religion åk 6 Hinduism

Insats krävs
E
C
A
Fakta
Du har baskunskaper om hinduismens heliga platser eller rum, ritualer och regler. (gudar, tempel, giftermål, levnadsregler m.m.)
Du har goda kunskaper om hinduismens heliga platser eller rum, ritualer och regler.
Du har mycket goda kunskaper om hinduismens heliga platser eller rum, ritualer och regler.
Göra jämförelser
Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några religioner. (jämför med t.ex. kristendomen eller någon annan av världsreligionerna)
Du diskuterar på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Diskutera livsfrågor
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor. (födas – leva – dö)
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: