👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hi: Vikingatid åk 4

Skapad 2020-10-22 11:28 i Norra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Religionskunskap Historia Svenska
Du ska få lära dig om livet för människorna under vikingatid. Om hur deras vardag kunde se ut, hur deras tro påverkade livet då och nu, om deras resor och möten med nya länder och kulturer. Du ska få fundera på hur vi idag kan veta så mycket som vi gör om vikingatid.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Efter det här arbetsområdet ska du:

 • Känna till när vikingatiden var och några kännetecken från den tiden samt känna till någon person från perioderna.
 • Veta något om resorna, vart och varför de reste
 • Veta något om asagudarna och den tidiga kristendomen och kunna reflektera över hur tron påverkade människorna då och idag.
 • Känna till människornas vardagsliv då och kunna jämföra med våra levnadsvillkor idag.
 • Ha utvecklat din förmåga att läsa faktatexter och reflektera över skillnader/likheter i fakta mellan olika källor. 

Bedömning - vad och hur

Jag lyssnar på det du berättar och läser det du skriver. Du ska visa att du kan:

 • Berätta något som visar hur livet kunde vara på, vikingatiden och medeltiden och du ska kunna göra jämförelser med andra tider och vår egen tid. Vad förändras och varför? 
 • Berätta om hur asatron och den tidiga kristendomen påverkade människorna och hur det ser ut idag. 
 • Kunna använda historiska begrepp i samtal och när du skriver i faktatexter och i en berättelse som utspelar sig på vikingatiden.
 • Läsa faktatexter, resonera över trovärdighet mellan olika källor, dra ut det viktigaste ur texterna och kunna sammanfatta det med egna ord skriftligt eller muntligt.
 • Du kommer även att ha en kunskapskontroll som klassen bestämmer tillsammans med mig, undervisande pedagog.
 • Skriva berättelser om vikingarnas liv. 

 

Undervisning och arbetsformer

 • Vi utgår från läroboken "PULS - Historia" och arbetar parallellt med svenskan och skriver berättelser om vikingarna. 
 • Vi tittar på filmer om vikingatiden.
 • Vi letar och använder fakta på t ex ungafakta.se, i läroböcker och faktaböcker
 • Vi arbetar med faktatexter ur läroböckerna och andra arbetsblad. Vi läser både enskilt och tillsammans, diskuterar tillsammans och arbetar med fördjupningsfrågor. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6