Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Romanläsning: Molnfri bombnatt av Vibeke Olsson

Skapad 2020-10-22 12:05 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Varför har Hedwig problem med spårvagnar? Varför blir det plötsligt viktigt för henne att vid 71 års ålder skriva ner berättelsen om sin ungdom? Och vad hände med Wilhelm och Irmela?

Innehåll

Vibeke Olssons roman "Molnfri bombnatt" är en berättelse om kärlek, sorg och det som hände i Tyskland under andra världskriget. Under höstterminen läser och diskuterar vi romanen tillsammans. Under läsningen, som delas in i beting, arbetar vi kontinuerligt med gemensam ordlista i Quizlet. Romanläsningen examineras löpande med hjälp av individuella läsloggar i Classroom och uppföljning av dessa läsloggar i gruppvis litteratursamtal.

Gemensam ordlista till Molnfri bombnatt

Planeringskalender för SVA2#20

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
    Sva  -
  • Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider som ger underlag för att utveckla språket och samtala om berättarstrukturer, allmänmänskliga teman och vanliga litterära motiv.
    Sva  -

Matriser

Sva
Romanläsning: Molnfri bombnatt av Vibeke Olsson

Litteratursamtal

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Muntlig interaktion
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter syfte, ämne och mottagare. I diskussioner bemöter eleven andras argument, och egna åsikter understöds med fakta och exempel.
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och kan till viss del anpassa sitt språk efter syfte, ämne och mottagare. I diskussioner bemöter eleven andras argument med relevanta motargument, och egna åsikter understöds med fakta, exempel och förklaringar.
Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. I diskussioner bemöter eleven andras argument på ett spontant och ledigt sätt med relevanta motargument, och egna åsikter understöds med detaljerade faktaupplysningar, belysande exempel och förklaringar.
Muntlig språkbehärskning
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den muntliga kommunikationen.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den muntliga kommunikationen.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den muntliga kommunikationen.
Skönlitterär läsning och litteraturkunskap
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och ger dessutom exempel på några centrala teman och motiv.
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och ger dessutom exempel på några centrala teman och motiv samt diskuterar dessa översiktligt.
Eleven kan redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och dessutom ge exempel på några centrala teman och motiv samt diskuterar dessa utförligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: