Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompassresan genom Sverige

Skapad 2020-10-22 12:39 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Med hjälp av bl.a. boken "Kompassresan" följer vi med Adam på en spännande resa genom Sverige.
Grundskola 4 Svenska Geografi
Vi ska ge oss ut på en resa genom Sveriges landskap! På vägen får du, förutom att lära dig mer om landskapen, också förbättra din läsförståelse.

Innehåll

Så här arbetar vi:

Vi kommer att arbeta med Kompassresan - läseboken samt med tillhörande arbetsbok. 

Under tiden vi läser i Kompassresan arbetar vi med Sveriges landskap. Vi kommer parallellt med läsningen arbeta med kartkunskap Sverige - landskap, orter, berg, hav och vatten. Vi kommer att arbeta med faktadelarna om Sveriges landskap i Kompassresan genom att gemensamt föra diskussioner kring hur naturen och samhället ser ut i de olika landskapen.

Kunskapskrav och bedömning:

 • Ha kunskaper om och kunna resonera kring Sveriges olika landsdelar, då det gäller naturtillgångar, kultur och samhälle.

 • Ha kunskaper om Sveriges karta och kunna placera ut olika landskap, orter, berg, hav och vatten.

 • Kunna läsa och tolka både skönlitterär- som faktatexter, så väl det som står direkt skrivet som det som går att utläsa mellan raderna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Ge
Sverige

 • Ge   analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge  4-6   De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6   Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6   Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6   Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6   Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6   Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
NAMNGEOGRAFI, LANDSKAP
 • Ge  4-6
Når ännu ej målen.
Jag kan några landskap. (10)
Jag kan flera eller alla landskap. (16)
NAMNGEOGRAFI, SVERIGE
 • Ge  4-6
Når ännu ej målen.
Jag kan några städer.(4) Jag kan två sjöar eller vattendrag.
Jag kan flera/många städer. (6) Jag kan fem sjöar eller vattendrag.
NATUR- OCH KULTURLANDSKAP
 • Ge  4-6
Når ännu ej målen.
Jag förstår att man kan förändra ett naturlandskap.
Jag vet skillnaden mellan naturlandskap och kulturlandskap. Jag kan förklara för en kompis, så den förstår, vad skillnaden mellan naturlandskap och kulturlandskap är.
NATURRESURSER I SVERIGE
 • Ge  4-6
Når ännu ej målen.
Jag kan ge två exempel på naturresurser. Jag kan förklara hur en naturresurs används.
Jag kan ge tre eller flera exempel på naturresurser. Jag kan förklara hur två naturresurser används.
BEGREPP
 • Ge  4-6
Når ännu ej målen.
När jag beskriver saker i geografi använder jag några geografibegrepp.
När jag beskriver saker i geografi använder jag flera/många geografibegrepp.
KARTOR
 • Ge  4-6
Når ännu ej målen.
Jag kan med hjälp söka i en kartbok
Jag kan själv söka i en kartbok.
VÄDERSTRECK
 • Ge  4-6
Når ännu ej målen.
Jag kan använda väderstrecken norr, söder, väster och öster.
Jag kan använda väderstrecken norr, söder, väster och öster. Jag använder väderstrecken när jag beskriver olika lägen.
Särskilt stöd: Når inte målen inom detta område/moment. Arbetar med mer grundläggande anpassat material, och/eller med stöd av bland annat specialpedagog. Se mer under Stödinsatser/Extra anpassningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: