👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Parläsning av Fröken Europa

Skapad 2020-10-22 13:24 i Västerhaninge Montessori Fristående Grundskolor
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att läsa boken Fröken Europa. Arbetet kommer att ske som parläsning med olika klasskamrater.

Innehåll

Undervisningens innehåll:

Gemensam läsning av Fröken Europa (parläsning). 

Arbete med ordförståelse och grammatik kopplat till texten. 

Arbete med frågor på, mellan och bortom raderna som är kopplade till texten. 

Arbete med att formulera egna tankar/åsikter i tal och skrift i samband med samtal och uppgifter. Mål med undervisningen:


Kunna sammanfatta och/eller kommentera textens innehåll genom att t.ex. svara på frågor. 

Kunna läsa texter för barn och ungdomar med flyt. 

Kunna samtala om och resonera kring budskapet i en bok. 
Bedömning:


Aktivt deltagande på lektionstid - läsa högt, svara på frågor, diskutera innehållet i boken. 

Eget arbete med frågor. Dessa besvaras i ditt skrivhäfte. (Några skriver svar på dator och delar dokumentet med mig).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Läsning av gemensam bok

Parläsning: Fröken Europa

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Högläsning
Når ännu ej målen.
Läser sin del högt för klasskamrat.
Läser sin del högt för klasskamrat. Läser med god intonation, betonar dialoger etc.
Hitta svar i texten.
Når ännu ej målen.
Svarar enkelt på frågor “på raderna” där svaret finns direkt i texten.
Svarar utvecklat på frågor “på raderna” där svaret finns direkt i texten.
Förstå texten.
Når ännu ej målen.
Svarar enkelt på frågor “mellan raderna” där svaret finns i texten, men där information kan behöva läggas ihop.
Svarar utvecklat på frågor “mellan raderna” där svaret finns i texten, men där information kan behöva läggas ihop.
Resonemang
Når ännu ej målen.
För enkla resonemang om det lästa.
För utvecklade resonemang om det lästa.
Formulera svar
Når ännu ej målen.
Skriver delvis med fullständiga meningar.
Skriver med fullständiga meningar.
Särskilt stöd: Når inte målen inom detta område/moment. Arbetar med mer grundläggande anpassat material, och/eller med stöd av bland annat specialpedagog. Se mer under Stödinsatser/Extra anpassningar.