👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sve: Det finns inga skridskor i öknen

Skapad 2020-10-22 14:18 i Långsjöskolan Norrtälje
Vi läser tillsammans boken "Det finns inga skridskor i öknen" av Mats Berggren
Grundskola 7 Svenska
Vi kommer att läsa och analysera boken "Det finns inga skridskor i öknen" av Mats Berggren.

Innehåll

Innehåll:
Vi läser på lektioner och hemma enligt lässchema. Vid vissa tillfällen, enligt detta lässchema, ska vi ha boksnack. Till dessa lektioner ska du skriva läslogg, där du sammanfattar innehållet och analyserar/har egna tankar om innehållet.

 

Bedömning:
Du får visa din läsförståelse genom delaktighet vid diskussioner, med välutvecklade åsikter som för samtalen framåt och breddar / fördjupar diskussionen.

Uppgifter

 • Sve: läsa Det finns inga skridskor, läslogg 1

 • Sve: läsa Det finns inga skridskor, läslogg 2

 • Sve: läsa Det finns inga skridskor, läslogg 3

 • Sve: läsa Det finns inga skridskor, läslogg 4

 • Sve: läsa Det finns inga skridskor, läslogg 5

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Det finns inga skridskor i öknen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsning - lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsning - läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsupplevelsen - Tolka och resonera kring text
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.