Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tänka, resonera och räkna i förskoleklass

Skapad 2020-10-22 15:03 i Skuttunge skola Uppsala
Matematik i förskoleklass: tals helhet och delar
Grundskola F Matematik
I arbetsområde 3 kommer vi att arbeta med tals helhet och delar

Innehåll

Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna på ett lekfullt, laborativt och undersökande arbetssätt möta matematik i halvklass. Detta för att väcka en nyfikenhet och ett intresse kring matematiska begrepp samt att visa att matematik finns runt omkring oss hela tiden. Undervisningen skall bidra till att eleverna skapar en tilltro till sin förmåga att använda matematik i vardagen.

Vi utgår från materialet "Tänka, resonera och räkna i förskoleklass".

Tema 3: Tals helhet och delar

Syfte

Barnen ska få erfarenheter av att:

-undersöka och dela upp tal

-resonera om tal och tals användning

-uppmärksamma talmönster på tärningar och dominobrickor.

-undersöka och resonera om ett mer och ett mindre

-använda orden flest och färst

-undersöka och resonera om begreppet skillnad

-använda och jämföra olika representationer.

-resonera och ge förklaringar med hjälp av konkret material, bilder teckningar, ord och andra uttrycksformer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: