Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön flagg, djur och natur

Skapad 2020-10-22 15:25 i Hobergets förskola Bollnäs
Förskola
Grön flagg, djur och natur

Innehåll

Nuläge

Vi har en barngrupp som har visat intresse för både djur och sång. I och med att vi ska i vårat arbete med grön flagg ge barnen en förståelse och lärdom om djuren i vår närmiljö tänkte vi att vi kunde ta till vara på detta intresse som barnen har på våra fruktsamlingar. 

Mål

Målet med dessa samlingar är att barnen ska få en förståelse för vilka djur/insekter som finns i vår närmiljö

- De ska lära sig vad djuren/insekterna heter samt hur man säger dessa på takk

- Barnen ska lära sig hur respektive djur låter

- De ska kunna förknippa sången med djuret

Syfte

-Att på ett lustfyllt och roligt sätt utveckla barnens språkförståelse

- Introducera barnen för digitala verktyg såsom QR koder

Genomförande

- Vi har en samlingslåda med kort på olika djur som vi visar barnen på samlingarna

- Vi benämner djuren med namn och takk tecken

- Med hjälp av QR koder lyssnar vi på hur djuren låter

- Vi sjunger sånger om respektive djur

Dokumentation

Vi dokumenterar utvecklingen i barnens lärlogg samt grupp lärlogg

Ansvar

Arbetslaget ansvarar gemensamt för planeringen

Uppföljning

Vi följer upp vid arbetslagsplanering.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: