Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen, världshaven och kartan

Skapad 2020-10-22 15:37 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Det är dags att vidga våra vyer! Under arbetsområdet kommer du få lära dig mer om vår värld. Du ska få lära dig om olika kartor och dess funktioner och design. Med hjälp av karta och jordglob kommer du lära dig om världsdelar, världshav, länder och väderstreck. Vi ska också lära oss om kartor förr och nu samt rumsliga begrepp.

Innehåll

Det här ska du utveckla (förmågor)

Kommunikativa förmågan

 • vi tränar på att samtala, motivera och resonera.

Begreppsförmågan

 • vi tränar på att förstå och använda begreppen. 

Begrepp i området:

 • jordglob
 • kartbok-atlas
 • karta
 • karttecken
 • väderstreck, norr, söder, väster och öster
 • världsdel
 • världshav
 • kompass

Analysförmågan:

 • vi tränar på att förstå samband mellan karta, jordglob och verkligheten. 

 

 

Det här ska du arbeta med (centralt innehåll)

 • att använda karta och/eller jordglob.
 • namnen på världsdelarna och världshaven och var de ligger
 • namn på länder som är viktiga för dig
 • de olika väderstrecken och rumsliga begrepp.
 • ord och tecken som används tillsammans med kartor
 • orsaker till varför människor flyttar och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer

 

Det här ska du kunna (kunskapskrav)

 • att använda en karta/jordglob och peka ut och namnge världsdelarna
 • att använda en karta/jordglob och peka ut och namnge världshaven
 • att visa väderstreckens läge med hjälp av en bild
 • att du känner igen de olika begreppen och använder dem
 • att berätta om varför människor flyttar och vad det kan innebära för barn och deras familjer

 

Så här kommer vi att arbeta/Arbetssätt/Arbetsformer

 • läsa faktatexter
 • använda olika kartor, atlas och jordglob
 • titta på filmer
 • träna på kartkunskap på Skolplus
 • arbeta med olika skriftliga uppgifter
 • sjunga sånger
 • ta reda på fakta och skriva en faktatext om ett land som intresserar dig/är betydelsefull för dig
 • skolgårdsorientering på idrottslektionerna
 • enskilt, tillsammans med andra och gemensamma genomgångar.

 

 -       Tidsplan

 

Bedömning (när och hur)

 • Bedömningen sker fortlöpande under arbetets gång. 
 • deltar i de kommunikativa diskussionerna
 • visar att du förstår begreppen och använder dem när vi pratar
 • genom att dokumentera din uppgifter
 • samarbeta och delta aktivt i grupparbete och enskilt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
Världen, världshaven och kartan

Rubrik 1

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Ny nivå
Kartan
Kunna använda en karta och en jordglob.
Du kan använda en karta och en jordglob för att hitta några platser som vi arbetat med.
Du kan använda en karta och en jordglob för att hitta flera platser som vi arbetat med.
Väderstreck
Kunna väderstäck och använda dem.
Du vet att det finns fyra väderstreck. Du vet vad de olika väderstrecken heter.
Du vet vad väderstrecken heter och kan med säkerhet även använda begreppen väster om, norr om, söder om och öster om.
Lägesord
Kunna beskriva ett rum eller en plats med lägesord (ex mitt på, bredvid, under mm).
Du kan beskriva ett rum eller en plats med några lägesord.
Du kan beskriva ett rum eller en plats med flera lägesord
Världsdelarna
Kunna världsdelarnas namn och var de ligger på kartan.
Du kan namnen på flera världsdelar och kan med bildstöd placera dessa på kartan.
Du kan namnen på alla världsdelarna. Du kan peka ut dem på en karta eller jordglob.
Länder
Kunna några länder som är viktiga för dig och var de ligger.
Du kan namnen på några länder som är viktiga för dig och kan visa på en karta var de ligger.
Du kan namnen på flera länder som är viktiga för dig och kan visa på en karta var de ligger.
Världshav
Kunna världshavens namn och var de ligger på en karta.
Du kan namnen på flera världshav och kan med bildstöd placera dessa på kartan.
Du kan namnen på alla världshaven och kan placera dessa på en karta eller en jordglob.
Människors flytt
Kunna ange orsaker till varför människor flyttar och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Du kan berätta om någon anledning till varför människor flyttar. Du kan berätta om någon konsekvens vid en flytt vad det kan innebära för barn och familj.
Du kan berätta om flera anledningar till varför människor flyttar både inom Sverige och mellan olika länder. Du kan berätta om flera konsekvenser vid en flytt vad det kan innebära för barn och familj.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: