👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grävlingen Normer och Värden 2020

Skapad 2020-10-22 15:44 i Ladugårdsmarkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
I värdegrundsarbetet arbetar vi kontinuerligt i både vardagen och i planerade aktiviteter med olika metoder för att befästa alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Med grund i barnkonventionen använder vi många olika uttrycksformer och språk såsom berättelser i böcker, film, rollspel, dramatiseringar, samtal, bilder och musik. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

Läroplansmål

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande  Planerade insatser:

 • Närvarande pedagoger som är med barnen och kan stötta och guida i aktiviteter och relationer

 • Nyckelkompisar

 • Träna på att lyssna på varandra, turtagning i samtalet samt att hålla sig till ämnet.

 • Tydliga regler och rutiner skapade i samspel mellan barn och vuxna
 • Prata om barns rättigheterFörväntade effekter (syfte och kännetecken):

 

 • En grupp där vi bjuder in varandra i leken och tar hand om varandra.

 • Alla vågar uttrycka sin åsikt.Metodval:

 

 • Observation

 • Enkät Trivsel och trygghet
 • Trygghetsvandring
 • Dokumentation
 • Reflektion
 • Reflektion tillsammans med barnen