Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext

Skapad 2020-10-22 15:47 i Essingeskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Svenska
Faktatexter kan handla om allt ifrån världens största hund, till vikingarna som färdades ända till Amerika. Faktatexter hittar du ofta i SO och NO- böcker. I det här arbetsområdet får du lära dig att läsa, skriva och tala om faktatexter.

Innehåll

Innehåll

Vi kommer under några veckor att arbeta och lära oss hur en jämförande faktatext är uppbyggd.


Arbetssätt

Vi kommer i detta arbetsområde arbeta med och läsa faktatexter och diskutera dessa i helklass, par och enskilt. Du kommer att få läsa faktatexter som handlar om vikingatågen (SO-historia) och om hållbar utveckling (NO). Du kommer att arbeta med olika läsförståelsestrategier såsom att reda ut oklarheter, förutspå och sammanfatta. Du kommer att få skriva en egen faktatext med hjälp av olika stödstrukturer. Du och dina klasskamrater kommer sedan att arbeta med att plocka ut viktiga stödord och redovisa muntligt. Till sist kommer du att få reflektera över vad du lärt dig och sammanfatta vad du lärt dig med både ord och bild.

Målet är att:

Läsa

Du kan:

-Urskilja faktatextens struktur
-Förutspå textens handling
-Reda ut oklarheter i texten
-Plocka ut stödord
-Sammanfatta huvuddragen i det jag läst
-Skilja åsikt från fakta
Tolka information från olika källor

Skriva

Du kan:

 • Skriva rubrik och inledning
 • Skriva underrubriker
 • Använda ämnesspecifika ord
 • Välja passande bild och skriva bildtext
 • Använda skiljetecken: punkt och kommatecken.

Tala:

 • Redovisa med hjälp av stödord
 • Få med redovisningens tre delar: Inledning, innehåll och avslut.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • hur du arbetar under lektionerna enskilt och tillsammans med andra
 • ditt muntliga framförande
 • din faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Klara Svenskan åk 4 Faktatext

På väg att nå målet
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktainnehåll
Innehåll Beskrivningar
Jag kan tillsammans med en pedagog skriva en enkel faktatext med enstaka beskrivningar. Jag radar upp fakta.
Jag kan på egen hand skriva en enkel faktatext med beskrivningar. Jag radar upp fakta.
Jag radar inte upp fakta utan kan på egen hand skriva en mer utvecklad faktatext med beskrivningar.
Jag kan skriva en utvecklad faktatext som har tydliga och utförliga beskrivningar.
Skriva
Textens struktur
Jag kan tillsammans med en pedagog skriva en faktatext där strukturen går att följa. Alla delar (Inledning, innehåll och avslutning) finns inte med.
Jag kan på egen hand skriva en faktatext där strukturen går att följa. Inledning, innehåll och avslutning finns med.
Jag kan på egen hand skriva en faktatext där strukturen är tydlig (Inledning, innehåll och avslutning) och jag använder styckeindelningar.
Jag kan skriva en text där strukturen är tydlig med Inledning, innehåll och avslutning. Jag använder styckeindelning och rubriker.
Skrivregler
Interpunktion
Jag kan tillsammans med en pedagog skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag kan skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag använder oftast skiljetecken på rätt plats.
Jag använder skiljetecken på rätt plats och använder även kommatecken i mina texter.
Språk och begrepp
Språklig variation begreppskunskap
Jag kan tillsammans med en pedagog skriva en text där jag varierar mitt ordval.
Jag kan på egen hand skriva texter där jag ibland varierar mitt ordval.
Jag kan skriva texter där ordvalet är varierat och jag använder några ämnesspecifika begrepp.
Jag kan skriva texter med ett varierat ordval. Jag får med flera ämnesspecifika begrepp.
Muntlig redovisning
Framförandeteknik
Jag läste innantill och glömde för det mesta bort att titta upp på publiken.
Jag kom ihåg att titta upp från pappret ibland.
Jag använde stödorden ibland och hade mycket ögonkontakt
Jag använde sällan stödorden utan läste av publikens reaktioner och anpassade framförandet därefter.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: