Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industriella revolutionen

Skapad 2020-10-23 07:30 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Historia
En revolution är en snabb och genomgripande förändring då något nytt skapas. Under kommande veckor kommer vi att arbeta med den Industriella revolutionen som markerar den övergång från jordbrukssamhället till industrisamhället. Industrialismens första fas inleddes i Storbritannien under senare delen av 1700-talet.

Innehåll

Planering: Industriella revolutionen 

Syfte: En revolution är en snabb och genomgripande förändring då något nytt skapas. 
Under kommande veckor kommer vi att arbeta med den Industriella revolutionen.

Tid vecka 47-51 

Läromedel: 

Filmer från www.studi.se & begreppa

OneNote- Här hittar du allt vi gör för varje lektion 

Läshäfte 

Arbetssätt/arbetsgång: 

Under några veckor kommer vi att arbeta med industriella revolutionen.  Vi kommer att fokusera på vilka drivkrafter som låg bakom industriella revolutionen och vilka konsekvenser revolutionen fick. Detta gör vi genom att läsa i arbetshäftet, genomgångar och titta på en spelfilm.

Vilka förmågor du tränar:

Analysförmåga, Träna på att se orsaker till och konsekvenser av Industriella revolutionen

Begreppsförmåga,  Titta på begreppslistan, lär dig dem och använd dig av dem när du resonerar

Kommunikativ förmåga, Diskutera hur revolutionen påverkade individen, samhället och omvärlden.

Metakognitiv förmåga, Fundera på vad du lär dig, hur du lär dig och vad du har för användning av att veta det.

Lärandemål: Vad ska du lära dig?

 • Att se orsaker till samt konsekvenser av industriella revolutionen.
 • Att diskutera hur revolutionen påverkar individen, samhället och omvärlden.
 • Att diskutera hur industriella revolutionen har påverkat dagens samhälle.
 • Att utifrån historiska källor beskriva hur människor levde och tyckte.
 • Att använda olika källor och diskutera källans trovärdighet och relevans.

Bedömning: 

Dina kunskaper bedöms utifrån ditt aktiva deltagande under lektionerna, i diskussioner och samtal samt genom två kortare skrivuppgifter

Begrepp: 

Arbetskraft

Arbetsmiljö

Klassamhälle

Avel

Befolkningsökning

Fabrik

Järnväg

Kapital

Marknad

Potatis

Råvaror

Skifte

Skogsindustrin

Smittkoppsvaccin

Stenkol

Stål

Tuberkulos

Ull

Urbanisering

Ångbåtar

Ångmaskin

Spinning Jenny

 

Uppgifter

 • Analysmodell. Industriella revolutionen

 • Analysmodell. Industriella revolutionen

 • HI. Reflektion

 • Historia. Källkritik. Industriella revolutionen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Lärandematris historia åk 7-9. Industriella revolutionen

F (insats krävs)
E
C
A
Samhällsförändringar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Mitt arbete tar upp någon orsak till eller konsekvens av Industriella revolutionen
Mitt arbete tar upp några orsaker till eller konsekvenser av Industriella revolutionen
Mitt arbete tar upp flera orsaker till och konsekvenser av Industriella revolutionen
Påverkan
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Mitt arbete tar upp någon förklaring hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i tex utifrån kön, samhällsklass
Mitt arbete tar upp några förklaringar hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i tex utifrån kön, samhällsklass
Mitt arbete tar upp fler förklaringar hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i tex utifrån kön, samhällsklass
Tidsperioder, levnadsvillkor, gestalter och handlingar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Mitt arbete tar upp grundläggande fakta om industriella revolutionen
Mitt arbete förklarar hur det franska samhället såg ut före revolutionen Mitt arbete tar upp några relevanta händelser och/eller personer som hade betydelser under industriella revolutionen.
Mitt arbete förklarar hur det franska samhället såg ut före revolutionen Mitt arbete tar upp några relevanta händelser och/eller personer som hade betydelser under industriella revolutionen
Fortsätta utvecklingslinjer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Du visar på minst två likheter eller skillnader inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor mellan medeltiden och revolutionernas tid. Du kan ge något exempel på likhet med händelser i vår samtid.
Du kan förklara och jämföra likheter och skillnader inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor mellan medeltiden och revolutionernas tid. I ditt resonemang beskriver du någon likhet eller skillnad mot skeenden i vår samtid.
Du kan förklara och jämföra likheter och skillnader inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor mellan medeltiden och revolutionernas tid och värdera deras betydelse. I ditt resonemang förklarar du tydligt med rimliga exempel någon likhet eller skillnad mot skeenden i vår samtid.
Använda källmaterial
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Du kan ge exempel på vilken typ av källa du möter. Du kan ge något exempel på slutsatser. Du kan ge någon motivering på källornas trovärdighet. Du kan ge någon motivering på källornas relevans.
Du kan ge flera exempel på vilken typ av källa du möter. Du kan ge flera exempel på slutsatser. Du kan ge någon motivering på källornas trovärdighet. Du ger flera exempel. Du kan ge någon motivering på källornas relevans. Du ger flera exempel
Du kan ge flera exempel på vilken typ av källa du möter. Du kan ge flera exempel på slutsatser. Du kan ge motivering på källornas trovärdighet. Du ger flera väl underbyggda exempel. Du kan ge någon motivering på källornas relevans. Du ger flera väl underbyggda exempel
Historiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Mitt arbete innehåller enstaka historiska begrepp
Mitt arbete innehåller några historiska begrepp och de används oftast i rätt sammanhang
Mitt arbete innehåller flera historiska begrepp och de används i stort sett alltid i rätt sammanhang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: