👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

didaktisk planering språk och kommunikation

Skapad 2020-10-23 08:33 i Funbo förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Att alla barn får uppleva samt utforska språk och kommunikation

Innehåll

 

Syfte: barnen ska få uppleva:

- ett rikt och varierat språk

- att kunna uttrycka sig, sina känslor och tankar mm

- att kunna göra sig förstådd, förstå andra och sin omgivning

 

 Varje barn ska få:

- uppleva och höra språket och tecken som stöd

- använda språket både verbalt och kroppsligt

- samspela i varierade lärmiljöer

- reflektera i grupp och enskilt

- uppleva sång och ramsor

- uppleva litteratur

 

Hur:

- använda digitala verktyg tex lärplattor med språkutvecklande appar

- utveckla språket dagligen i verksamhetens alla moment

- pedagoger använder ett rikt ordförråd och benämner saker vid dess rätta namn

 - utforska hur man tar reda på information genom tex. internet, att även tänka kritiskt kring information och källor.

- erbjudas en mångfald av litteratur och material

 

 

 •  
 •  

 •  

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18