👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2020-10-23 08:42 i Hemsjö förskola Alingsås
Förskola
En dag i veckan går vi till skogen

Innehåll

En dag i veckan går vi till skogen med hela gruppen. Barnen har med sig en ryggsäck med frukt och något att dricka hemifrån. Vi samlas utanförförskolan och ställer oss på led, antingen går vi en och en eller två och två. Vi har lappar med siffror på som vi delar ut och sen ropar vi upp de olika siffrorna, utifrån det bestäms hur de ska gå i ledet. Det blir olika ställen som vi besöker på utflykten bland annat den så kallade "trollskogen". När vi kommer fram lägger barnen ryggsäckarna där de vill sitta och äta sin picknick. Oftast äter de den direkt, detta är ett väldigt uppskattat inslag på utflykten. Då frukten är uppäten blir det aktiviteter. Det byggs kojor, dras stockar, samlas olika saker, letas skräp, görs hinderbanor, leks rollekar, pratas om årstidens olika skiftningar i naturen, utforskar olika underlag, letas efter olika tecken för årstiden, pratas om hur man uppför sig i naturen. Barnen övar matematik då de bygger med olika former, de letar stora och små föremål, de utforskar "rummet". Genom att klättra, hoppa och springa i naturen övar de kroppsuppfattning och vi ser hur barnen utvecklas. Språket övas genom samspelet med varandra. Vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och barnen brukar få önska till vilket ställe i skogen de vill gå till, på så sätt känner de att de har inflytande i verksamheten.        

 

Syftet med skogsutflykten är att barnen ska vara ute i naturen, visa omsorg om naturen, samt att få kunskap om naturen. 

Vi dokumenterar aktiviteten genom att fotografera samt filma. Vi tar ibland med oss saker vi hittat i skogen till förskolan och gör pyssel med.  

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18