Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsohjulet

Skapad 2020-10-23 08:44 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Hälsa
Vi kommer utifrån Hälsohjulet arbeta med den individuella hälsan kopplat till olika hälsoaspekter som fysisk aktivitet, kost och matvanor, sömn och vila, välbefinnande, droger, snusning och rökning.

Innehåll

Hälsohjulet är ett ämnesövergripande arbetsområde mellan Hälsopedagogik och Svenska.

Tidsperiod: v. 43 - v.47

Pedagogisk planering för arbetsområdet:

Centralt innehåll:

Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.

Arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på människors hälsa.

Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress.

Metoder för att analysera människors hälsotillstånd.

Kritisk bearbetning av information från olika källor.

 

Genomförande

Det här arbetsområdet kommer att fokusera på hälsofaktorer som påverkar din egen hälsa. Eftersom du kommer att arbeta med andra människor så är det viktigt att du kan analysera och reflektera över din egen hälsa.

Du kommer att arbeta självständigt genom att söka faktakunskaper från trovärdiga källor om olika hälsorelaterade aspekter utifrån delarna i Hälsohjulet. Utifrån Hälsohjulets delar gör du en självskattning av din egen hälsa. 

Genomgångar och enskilt arbete  


Dokumentation:

Inlämningsuppgift som är gemensam för både Hälsopedagogiken och Svenskan. I uppgiften ska du ha med alla delarna i hälsohjulet med faktakunskaper och kunskaper relaterade till din egen hälsa utifrån instruktioner i respektive ämne. Ditt arbete skrivs efter en " mall" som följer ett särskilt upplägg efter genomgång i ämnet svenska. Du ska kritiskt bearbeta information från trovärdiga källor. Inlämning sker v. 47. både i Hälsopedagogik och Svenska.

Bedömning

Betyget E

Du beskriver översiktligt människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor ur olika perspektiv och aspekter. Du ger också exempel på faktorer som påverkar människors hälsa. Dessutom beskriver du översiktligt folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. I beskrivningarna använder du med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.

Du planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. Utifrån planeringen genomför du uppgifterna och aktiviteterna med viss säkerhet. I arbetet söker och bearbetar du med viss säkerhet information från olika källor samt värderar dem med enkla omdömen.

Betyg C

Du beskriver utförligt människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor ur olika perspektiv och aspekter. Du ger också exempel på faktorer som påverkar människors hälsa. Dessutom beskriver du utförligt folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. I beskrivningarna använder du med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar välgrundade slutsatser.

Du planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. Utifrån planeringen genomför du uppgifterna och aktiviteterna med viss säkerhet. Du diskuterar utförligt din egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid ditt eget handlande. I arbetet söker och bearbetar du med viss säkerhet information från olika källor samt värderar dem med nyanserade omdömen.

Betyg A

Du beskriver utförligt och nyanserat människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor ur olika perspektiv och aspekter. Du ger också exempel på faktorer som påverkar människors hälsa. Dessutom beskriver du utförligt och nyanserat folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. I beskrivningarna använder du med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

 

Du planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. I planeringen identifierar du kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet. Utifrån planeringen genomför du uppgifterna och aktiviteterna med viss säkerhet samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. Du diskuterar utförligt och nyanserat din egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid ditt eget handlande. I arbetet söker och bearbetar du med säkerhet information från olika källor samt värderar dem med nyanserade omdömen.

 

 

 

Uppgifter

  • Fördjupning riskfaktorer

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: