👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mekanik - HT 2020

Skapad 2020-10-23 09:06 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 7 Fysik
Vi kommer att arbeta med materia, krafter och tryck. Vi kommer att göra olika undersökningar och då träna på att planera, genomföra och utvärdera.

Innehåll

BEGREPP

 • materia
 • volym, massa
 • densitet
 • krafter - tyngdkraft, friktionskraft
 • tröghet
 • rörelse
 • enkla maskiner - lutande planet, hävstång
 • tryck
 • lyftkraft

SÅ HÄR VISAR DU VAD DU KAN

 • Muntliga diskussioner
 • Laborationer - planering, genomförande och utvärdering
 • Begreppsförhör
 • Skriftligt prov

PLANERING

Vecka 45

Materia

Vecka 46 - 49

Krafter

Läxa och begreppsförhör (torsdagar)
- vecka 46 s. 86 - 87 i Titano Fysik
- vecka 47 s. 89
- vecka 48 s. 90 - 91 
- vecka 49 s. 97 - 98 (högre nivå) 

Vecka 50

Skriftligt prov s. 86 - 98

Vecka 51, 2 - 4

Tryck

Läxa och begreppsförhör
- vecka 3 s. 104 - 106 (fredag)
- vecka 4 s. 108 - 109 (torsdag)
Bedömningslaboration - genomföra och utvärdera
Bedömningsuppgift - planera en undersökning

Uppgifter

 • Fysiklektion - fredag 29/1

 • Fysiklektion - tisdag 26/1

 • Fysiklektion - torsdag 21/1

 • Skriftligt prov - krafter

 • Begreppsförhör - krafter vecka 46 till 49

 • Bedömningsuppgift - planera en undersökning

 • Bedömningslaboration - genomföra och utvärdera

 • Begreppsförhör - tryck vecka 3 och 4

 • Skriftligt prov - krafter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Mekanik - årskurs 7

Nivå 1
Nivå 2
Du kan
Nivå 3
Du kan
Nivå 4
Du kan
Genomföra systematiska undersökningar i fysik
 • Fy
Du har inte nått kunskapskravet
genomföra en undersökning från början till slut med hjälp ut av läraren eller en detaljerad instruktion
genomföra en undersökning från början till slut med viss hjälp av lärare, instruktioner eller kamrater
själv eller som en aktiv del i en grupp kunna genomföra en undersökning från början till slut
 • Fy
Du har inte nått kunskapskravet
formulera enkla hypoteser och dra enkla slutsatser samt börja ge ett förslag på hur en undersökning kan förbättras. Du använder något naturvetenskapligt begrepp i rätt sammanhang.
formulera hypoteser som bygger på egna eller andras erfarenheter och dra slutsatser som till största del bygger på naturvetenskap samt ge förslag på hur undersökningar kan förbättras. Du använder några naturvetenskapliga begrepp i rätt sammanhang.
formulera hypoteser och dra slutsatser som bygger på naturvetenskap samt ge förslag på hur undersökningar kan förbättras och ge exempel på nya frågeställningar som kan undersökas. Du använder flera naturvetenskapliga begrepp i rätt sammanhang.
 • Fy
Du har inte nått kunskapskravet
i undersökningar använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
i undersökningar använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
i undersökningar kunna använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt
Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband
 • Fy
Du har inte nått kunskapskravet.
beskriva olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Beskriva innebär att du med vardagligt språk berättar kortfattat om vad begreppen/modellerna innebär.
förklara olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Förklara innebär att du kan mer om begreppen/modellerna och hur de förhåller sig till varandra. Du kan t.ex. rita förklarande bilder som visar att du förstått.
använda olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Använda innebär att du kan begreppen/modellerna så pass bra att du kan svara på alla möjliga frågor som du inte mött tidigare men som rör arbetsområdet.