Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckodagar, månader och årstider

Skapad 2020-10-23 09:11 i Stretereds grundsärskola Mölndals Stad
Vi lär oss om veckodagar, månader, årstider och vad som händer i naturen under ett år.
Grundsärskola 6 – 9 Naturorienterande ämnen Samhällsorienterande ämnen
Vad händer i naturen på våren, vad heter årets månader och vilka månader tillhör vilken årstid? Dessa frågor m fl lär vi oss tillsammans genom att utforska naturens skiftningar, träna på almanackan mm genom samtal, filmer och arbeta med olika uppgifter. Vi kommer även att lära oss om mönster och strukturer i naturen. Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och deras betydelse för dygn, månader, år och årstider.

Innehåll

SYFTE

CENTRALT INNEHÅLL

BEDÖMNING

Vi kommer att bedöma din förmåga

 • att känna igen och kunna berätta om årstidsförändringar i naturen.
 • att kunna se samband mellan årstidsväxlingar och växters och djurs livsvillkor.

 

Vi kommer att bedöma dina färdigheter i

 • att kunna när du är född.
 • att kunna veckodagarna, månaderna och årstiderna, i rätt ordning
 • att kunna ge exempel på naturens skiftningar samt några djurs levnadsvillkor under de olika årstiderna.

 

UNDERVISNING

Du kommer att få träna på

 • veckodagarnas, månadernas samt årstidernas namn
 • hur många årstider det är på ett år
 • kunna beskriva några saker som händer i naturen under de olika årstiderna
 • hur många dagar det är per vecka hur många månader det är per år
 • när du är född
 • skriva datum på olika sätt

Du kommer att få lära dig

 • om veckodagarna med hjälp av att vi varje dag pratar om vilken dag det är etc
 • om månader genom att skriva, måla och delta i samtal.
 • om årstiderna bl a med hjälp av vårt samtal om förändringar i naturen, genom att utforska naturen och se årstidförändringarna  för att få förståelsen för årstidsväxlingarna.
 • om sambandet mellan årstidsväxlingar och djurs och växters livscykler.
 • om mönster och strukturer i naturen. Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och deras betydelse för dygn, månader, år och årstider.

 

VISA LÄRANDE

Du kommer att visa lärande genom att

 • delta i samtal om årstidsväxlingar.
 • delta i samtal om djurs och växters livsvillkor utifrån årstidsväxlingar.
 • muntligt visa att du kan veckans dagar
 • muntligt visa att du kan månaderna
 • muntligt visa att du kan årstiderna samt beskriva vad som händer i naturen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
  NO  1-6
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  NO  1-6
 • Livscykler hos några växter och djur.
  NO  1-6
 • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
  NO  1-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  1-6
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och deras betydelse för dygn, månader, år och årstider. Universums uppkomst, utveckling och uppbyggnad.
  NO  7-9
 • Ekosystem i närmiljön och hur växter och djur samspelar med varandra och med miljön. Fotosyntes och förbränning.
  NO  7-9
 • Människan beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
  NO  7-9
 • Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  7-9
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: