Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåbäret: Bamses sagovärld 2020

Skapad 2020-10-23 09:58 i Herrgårdens förskola Alingsås
Tema arbete kring boken ”Hela natten”. Hur kan pedagoger arbeta med barns berättande utifrån en bok?
Förskola
Tema arbete kring boken ”Hela natten”. Hur kan pedagoger arbeta med barns berättande utifrån en bok?

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

Syfte - varför?

Syftet med Bamses sagovärld är att främja barnens språkutveckling och deras berättande. 
Detta för att berika barnens erfarenheter, ge dem verktyg att kunna uttrycka sig och förmedla sig med sin omvärld.

”abrakadabra simsala bim, nu går vi i sagan in”

Vad kan hända i sagans värld?

 

Mål:

Målet med temat är att barnen ska få möjlighet att utveckla sitt sätt att kunna kommunicera med sin omvärld med hjälp av olika uttrycksformer. Detta för att stärka deras verbala språk och kunskap kring TAKK. se läroplansmålen längre ner på sidan.  


Var är vi? (Nuläge)

Flera barn som är flerspråkiga

Flera barn som ännu inte har det verbala språket.

När vi har observerat barngruppen har vi upplevt att barnen förstår även om deras sätt att uttrycka sig varit begränsat. 

 

visat intresse

 • sång och dans
 • takk
 • djur och natur
 • hemvrån
 • fordon
 • Bygg och konstruktion
 • Plocka och flytta material
 • läsa böcker
 • skapande

 

 

Vart ska vi?

Att varje barn har fler verktyg i sin utveckling i språk och kommunikation t.ex TAKK

Att varje barn har fått testa olika uttryckssätt att förmedla upplevelser, erfarenheter, åsikter och känslor genom.

 

 

 

Vi pedagoger behöver mer kunskap iI följande för att kunna utmana och stimulera barnen.

 • TAKK
 • Hur vi stimulerar barn som är flerspråkiga (Fråga om material från specialpedagoger)
 • Inspiration till hur vi kan arbeta med barns berättande på flera olika sätt (Lärpaketet)

 


Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

Vi planerar att introducera vårt tema genom att läsa boken ”Hela natten”.

utifrån boken kommer barnen att komma i kontakt med olika möten, där vi tillsammans med barnen kommer att arbeta Kring dessa.

 • Röda solen
 • Svarta natten
 • Månen lyser
 • Stjärnor blinkar
 • Ugglan vaknar
 • En kanin
 • Räven smyger
 • Långa ormen
 • Lilla musen
 • En pingvin
 • Hunden skäller
 • Fågeln sjunger
 • Dag igen

Vi kommer att arbeta med varje del i boken för sig, för att skapa en djupare förståelse.

Röda solen

 • prata om cirkeln som form
 • färgen röd
 • solen och dess strålar

Svarta natten

 • färgen svart
 • natten


Månen lyser och stjärnor blinkar

 • prata om formen på månen och stjärnorna

 • Prata om månen och stjärnornas egenskaper. Vad är en måne och stjärnor? Hur ser de ut? Låter månen och stjärnorna något? Vart kan vi se månen och stjärnorna? Kan vi se dem hela tiden?
 • jobba med ljuskällor, ficklampor för att illustrera ljuset från månen.

 

Ugglan vaknar

 • Prata om Ugglans egenskaper. Vad är en Uggla? När är den vaken? Hur ser den ut och hur låter den? Vart bor Ugglan?

En kanin

 • prata om Kaninens egenskaper. Vad är en kanin? När är den vaken? Hur ser den ut? Hur låter den? Hur tecknar man kanin? Vart bor kaninen?
 • samtala om antalet en, ett 1

 

Räven smyger

 • Prata om Rävens egenskaper. Vad är en Räv? När är den vaken? Hur ser den ut och hur låter den? Hur tecknar man räv? Vart bor räven?
 • Testa att smyga. Prata om motsatsorden smyga och klampa?

Långa ormen

 • Prata om Ormens egenskaper. Vad är en Orm? När är den vaken? Hur ser den ut och hur låter den? Hur tecknar man orm? Vargbroskolan ormen?

 • Prata om matematiska begreppet lång och kort.

Lilla musen

 • Prata om Musens egenskaper. Vad är en Mus? När är den vaken? Hur ser den ut och hur låter den? Hur tecknar man mus? Vart bor musen?
 • Prata om matematiska begrepp liten och stor.

En pingvin

 • Prata om Pingvinens egenskaper. Vad är en Pingvin? När är den vaken? Hur ser den ut och hur låter den? Hur tecknar man pingvin? Vart bor pingvinen?
 • Prata om antal

Hunden skäller Och fågeln sjunger

 • Prata om Hundens egenskaper. Vad är en Hund? När är den vaken? Hur ser den ut och hur låter den? Hur tecknar man hund? Vart bor hunden?

 • Prata om Fågelns egenskaper. Vad är en Fågel? När är den vaken? Hur ser den ut och hur låter den? Hur tecknar man fågel? Vart bor fågeln?
 • Prata om olika ljud. Jämföra likheter och skillnader.

Dag igen

 • Prata om Dagens egenskaper. Vad är en Dag? När är det dag? Hur ser det ut då och hur låter det då? Hur tecknar man dag? 

Avsluta med att lägga upp dagen och natten bredvid varandra.

 • Sortera de olika mötena vi haft.
 • Vilka av djuren är vakna på dagen respektive natten?
 • När lyser solen?
 • När lyser månen?
 • När lyser stjärnorna?

Vissa av momenten kommer vi att arbeta längre tid med, medan andra kommer vara på besök kortare tid. Hur mycket vi kommer att fördjupa oss i de olika momenten beror på vilket intresse barnen visar.

Målet är även att barnen får med sig en låda, där de olika momenten, sagan och tecknen finns med för att tillsammans hemma kunna berätta sagan utifrån deras förmåga. 

När, var och hur kommer vi att arbeta med temat?

 • Vi kommer att arbeta i temat både utomhus och inomhus.
 • I hela barngruppen och i de mindre sammanhangen.
 • mestadels under förmiddagen

Vad ska och hur ska vi dokumentera?

 • Samtalen tillsammans med barnen, börja med deras hypoteser, vad tror dem för att se vilka kunskaper de har och sedan i slutet av varje moment hur va det?
 • Deras språkutveckling för att på så sätt se utvecklingen av deras språk och ordförråd.

Hur dokumenterar vi?

 • Film
 • Penna och papper, observation
 • Foton

 

 • Dokumentationsvägg
 • Även skriva ut och lamningar foton för att sätta upp i spiraler på väggen, så att processen blir synlig för barnen.
 • Dokumentationsvägg där momenten i sagan kommer upp när vi arbetat/arbetar med den.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: