Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Almen Södermalm 2020-2021,Uppföljningsperiod 1

Skapad 2020-10-23 10:15 i 123531 Förskolan Sagan Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första uppföljning av projektarbetet. "Barns möte med naturen". Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur, varför och vem för att få tag i de pedagogiska processerna.

Innehåll

BARNS MÖTE MED NATUREN - HÅLLBAR FRAMTID                                                                     

Projektbeskrivning

När vi har tittat på barnens sommaruppdragsbilder, har vi märkt att barnen varit intresserade av djur och att kossor har varit speciellt intressanta och därför valt att fokusera på kossan.  

VAD: 

 • Vad – ska barnen få möjlighet att utveckla och lära om?
 • Hur en ko ser ut.
 • Var bor kon?
 • Vad äter kon?
 • Vi ska fånga barnens intressen och planera aktiviter och tillföra material som utmanar deras tänkande, exempelvis lim, olika sätt att måla och teckna, använda oss av projektorn.
 •  
 • Vad är det ni och barnen är nyfikna på? 
 • Mu lätet
 • Djuret ko 
 • Vi ska ta vara på barnens nyfikenhet och intressen i undervisningen och planera aktiviteter och tillföra material som leder projektet framåt. 
 •  
 • Vad säger styrdokumenten?
 • Vi kommer att utgå från läroplanens olika delar och ha både planerad och spontan undervisning, exempelvis naturkunskap, estetiska läroprocesser.
 •  
 • Vad är det ni i arbetslaget behöver skaffa kunskap om? 
 • Mer fakta om kossan och dess på påverkan på miljön.  
 • Vi ska införskaffa böcker om kossor både för barn och vuxna. 

VARFÖR 

 • Syftet är att ge barnen kunskap om kor deras närmiljö och naturen.  
 • Genom att få kunskap om kossan, få en förståelse för vad  kossans funktion tex mjölken.
 • Så utgår vi från att barnen kommer att värna mera om djur och natur.
 • Undervisningen ska utgå från barnens intresse och erfarenheter. Barnen lär sig i grupp tillsammans med andra. 
 • Våra förväntningar är att barnen ska få ny kunskap och ett gemensamt projekt att samlas kring. Vi förväntar oss också att det ska vara intressant, lärorikt och kul.

HUR 

 • Vi kommer att arbeta med projektet i mindre grupper, tisdag, onsdag och torsdag på förmiddagen. På dessa tider kommer vi att ha planerade aktiviteter. Utöver de kommer vi att ha spontan undervisning. 

 • Vi kommer att introducera nytt material till barnen upprepade gånger, exempel färger, lim och lera.

 •  Den pedagogiska lärmiljön innne på avdelningen kommer att präglas av projektet. Vi kommer att sätta  upp dokumentation som barnen kan reflektera kring.   

 • Med hjälp av projektorn visa bilder och filmer på olika slags kor.  

 

VEM

Alla barn och vuxna på Almen är tillsammans delaktig i projektet. Alla barn ges förutsättningar att delta på sitt eget sätt.   

 

Projektfrågor

Vad vill vi vet om kon?

Våra projektfrågor kommer att utgå från barnens tankar och intressen. 

Vi observera och dokumentera vad barnen är intresserade av. o 

Våra projektfrågor kommer att utgå från barnens intresse och vi kommer att tillföra material så att de får djupare kunskap om kossan/djur. 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: