Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitala teknikveckan Skattkammaren

Skapad 2020-10-23 10:21 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Förskola
Så här kommer vi arbeta under digitala veckan

Innehåll

Under en veckas tid så fokuserar vi mer på digitala verktyg. Barnen tycker att det är roligt att fotografera och se på bilderna som de tagit. 

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte - Att utforska digitala verktyg.

Mål -  Målet med veckan är att öka den digitala förståelsen. Vi vill uppnå en ökad förståelse för digitala verktyg t.ex. att man med några bilder kan skapa en egen film. Vi vill få barnen att använda appar som är stödjande i barnens utveckling och lärande.

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

Reflekterar över olika digitala uttrycksformer.

 • diskuterar och samtalar kring digitala bilder och filmer
 •  
 • när vi märker att barnen använder och efterfrågar de appar vi introducerar.

 

Metod

Vi börjar med att visa barnen en film som vi gjort och berättar hur vi gjorde. Barnen ska två och två göra en digital saga och alternativt i stor grupp. Först så får barnen välja ut några objekt från en låda för att fotografera och sätta ihop olika sekvenser så att det blir en film. Vi skriver ner barnens tankar under varje bild.

Vi kommer använda oss av qr-koder på olika sätt. Tanken är att barnen ska få prova på att läsa av en qr-kod själva med hjälp av ipad/lärplatta.  

Förutsättningar - Barnens intresse styr vad de vill att sagan ska handla om och det är de gemensamma reflektionerna som är i centrum inte omfånget av arbetet.

Dokumentation - Via Unikum

Vad ska vi dokumentera? 

 • Att göra en gemensam digital saga
 • Göra kopplingar mellan digitala böcker och böcker

Förberedelser, vilket material behövs?

Ipad med appen I Movie och låda med föremål

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: