👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Observation

Skapad 2020-10-23 10:30 i Fröhuset Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Förskola
Daglig observation för att fånga barnet på individuell- samt gruppnivå.

Innehåll

Vi vill att barnen ska utvecklas och att främja deras intresse. Här är det viktigt att vi pedagoger är goda förebilder. Övningar som presenteras är väl anpassade och förberedda efter det lilla barnet, vi pedagoger presenterar. Här har läraren en viktig roll, att inte ge presentationer så att barnet misslyckas, vår uppgift är att stärka barnets självförtroende. Att barnen kan samspela socialt men även finna sin koncentration med eget arbete.
När någon uppgift är för enkel, ser vi alltid till att utmana barnet på sin egen nivå. I vår väl förberedda miljö, som är anpassad efter det lilla barnet, har alla barn rätt att arbeta med vad de vill, hur länge de vill utan att bli störda, de repeterar och repeterar tills de är tillfredsställda. 

Pedagogerna ska ge barnet förutsättningar för att utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga, även att utveckla sin nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Vårt mål är att varje barn ska ha roligt och det ska vara meningsfullt att lära sig nya saker på förskolan, med mycket skratt, glädje och kärlek.

 

”Utveckling tar formen av en drivkraft mot en allt större självständighet. Det är som en pil som släpps från bågen, som flyger rakt, snabbt och säkert.” Maria Montessori

 

”De ska bli den bästa versionen av sig själva!”

Randi & Hans Jacob Sundby, grundare och ägare av Dibber

 

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18