Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA- Förändringar

Skapad 2020-10-23 10:36 i Blästadsskolan Linköping
Grundskola 3 NO (år 1-3)
I NTA-temat "Förändringar" kommer du att undersöka ämnen som kan ändra sina egenskaper eller tillstånd. Du får även arbeta med olika lösningar och blandningar och separera dem.

Innehåll

Vilka förmågor ska du utveckla?

 • genomföra systematiska undersökningar
 • använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara naturvetenskapliga samband i naturen

Vad ska du lära dig?

Du ska få lära dig:

 • om vattnets olika former: fast, flytande och gas
 • om övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning
 • om luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras
 • om enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, t.ex. genom avdunstning och kondensering.

Du ska känna till och kunna använda följande begrepp:

fast, flytande, gas, avdunstning, kokning, kondensering, vattenånga, smälter, stelnar, separera, filtrera, kromatografi

 

Vilka arbetssätt ska du använda?

Du kommer att lära dig genom att:

 • genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar
 • dokumentera dina undersökningar
 • delta i samtal och diskussioner
 • se på filmer

Bedömning

Hur ska du visa vad du lärt dig?

 • Du deltar i samtal och diskussioner.
 • Du använder ämnesspecifika begrepp i tal och när du dokumenterar.
 • Du utför enkla undersökningar utifrån tydliga instruktioner. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: