👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikt och volym

Skapad 2020-10-23 11:23 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Vikt och volym Matteborgen 5A
Grundskola 5 Matematik
I det här kapitlet ska ni få arbeta med vikt och volym. Vi kommer ta upp enheterna för volym; liter, deciliter och centiliter och enheterna för vikt; kilogram, hektogram och gram. Vi kommer att jämföra och växla mellan volymenheterna och viktenheterna.

Innehåll

 

VAD ska vi arbeta med och lära oss.

Du ska få lära dig att jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter.

Du ska kunna växla mellan olika volymenheter. 

Du ska kunna jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram.

Du ska kunna växla mellan olika viktenheter. 

Du ska kunna begrepp som liter, deciliter, centiliter, kilogram, hektogram, gram, deci, centi, kilo och hekto 

HUR ska vi arbeta

Vi har gemensamma genomgångar om viktenheter och volymenheter.

Enskilt arbete och pararbete med boken ¨MatteDirekt Borgen¨kapitel 4.

Gemensam problemlösning - enskilt,  i par, och i grupp. 

VAD och HUR kommer du att bedömas

Hur väl du utför dina uppgifter och visar att du förstår.

När du deltar i gemensamma genomgångar och diskussioner.

Området avslutas med ett diagnostest.

 

Arbetsområdet pågår mellan v.45 och v 47.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6