👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Sagovärlden

Skapad 2020-10-23 12:14 i Skogsgårdens förskola Östersund
Förskola

Innehåll

Vad:
Vi tänker oss att arbeta med detta tema under en längre tid. Både höst och vår. Vi kommer låta temat smyga in i de traditionella högtiderna också. Exempelvis snälla spöken vid halloween och sagotomtar vid jul. Vi kommer pyssla trollstavar, kronor och vrida lite på genus och färger. De kommer få färglägga bilder, skapa egna sagor och göra en sagoteater med inslag av dans och musik. 

Vi kommer också genomföra intervjuer med barnen där de får komma med sina idéer och att deras inflytande ska vara utgångspunkten för aktiviteterna. Vi har också gjort en koll med hemmen om vad de är intresserade av. 

I övrigt kommer temat genomsyra alla våra dagliga bestyr. 

Syfte:

Att barnen i vår barngrupp ska få en större möjlighet att möta de mjuka värden som finns i samhället och att de ska kunna välja utifrån vad de själva vill och inte utifrån vad en norm säger.

Vilket lärande vill vi ge barnen:

Stärka barnens självkänsla och självförtroende så att de ska kunna välja utifrån vad de själva vill och känner. Att utvidga deras fantasi och nyfikenhet.

Hur dokumenterar vi:

Genom foto och text.

Vi dokumenterar våra reflektioner/ analyser kring temat i unikum.

Hur går vi vidare?

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18