Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska/SvA Läsförståelse

Skapad 2020-10-23 12:54 i Östergårdsskolan Halmstad
Träna för att få en ökad läsförståelse
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Vi läser och tränar våra strategier för att öka läsförståelsen och få flyt i läsningen

Innehåll

Syfte och mål

 • öka flytet i läsningen
 • öka läsförståelse
 • träna för att få hållbara strategier i läsning
 • träna kommunikativa förmågan då vi samtalar om text

 

Undervisning

Du kommer träna din förmåga att:

 • läsa skönlitterärra texter och faktatexter
 • använda lässtrategier
 • samtala om text
 • skriva bokrecension
 • svara på frågor på raden, mellan raden och bortom raden
 • ställa frågor på raden, mellan raden och bortom raden
 • läsa tyst/högt i skönlitterära böcker hemma och i skolan (hemma 15 min om dagen)
 • se läsmysteriet för att se exempel på hur man kan använda sina lässtrategier

Du kommer ges möjlighet att träna själv, i par och i grupp

 

Bedömning 

Jag bedömer din förmåga att:

 • läsa med flyt
 • skriva en bokrecension med hjälp av en stödstruktur
 • delta i samtal om text
 • förstå det du läser

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  SvA  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: