👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bobbo

Skapad 2020-10-23 13:48 i 223201 Förskolan Udden Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Med Bobbo som lärkompis arbetar vi med rörelseglädje och motorik. Bobbo lär oss vikten av att röra sig för sin hälsa och välbefinnande.

Innehåll

 - Vi är i rörelserummet en gång i veckan och har ett rörelsepass där vi inkluderar de grundmotoriska rörelserna (Springa, hoppa, klättra, balansera, krypa och åla)

- Boobo introducerar barnen för olika musikstilar från världen och med traditionell musik från Sverige (polka, schottis etc.) Vi uppmuntra dem att utforska musiken genom att röra sig fritt till den och genom att spela till den på de instrument vi har att tillgå på avdelningen. Vi kommer även att projicera upp danser från olika delar av världen så att barnen även får se professionella kulturutövare.

- Vi rör oss tillsammans genom lättare gymnastik i vårt stora lekrum till musik (Friskis och svettis miniröris eller Babblarnas rörelseånger) Här får barnen utforska både språkförståelse, motorik och koordinationsförmåga.

- Vi tillverkar Babblarnas rörelsekort med bild och rörelse (exempelvis hoppa som Doodo, flaxa som Faffa)

- Under vår utevistelse på förmiddagen erbjuder vi barnen lekar för att stärka kondition och muskelstyrka. 

- Bobbo är med på samlingen och ger barnen grovmotoriska utmaningar (Bobbo frågar barnen om de kan härma när Bobbo står på ett ben osv.) 

-Bobbo sjunger sånger med motoriska inslag som exempelvis huvud, axlar knä och tå. 

 - Äventyr och promenader. Vi kommer sträva efter att vara ute med barnen på promenader i skogen och i samhället en gång i veckan.

- Skapande och kreativitet genom att barnen får skapa Bobbo med hjälp av design med den matematiska figuren cirkeln och färgen röd (TAKK)

Vilka samtalsformer, begrepp och ord ska barnen få möta?

- Rörelse är invävd i våra dagliga aktiviteter, båda i den spontana och planerade undervisningen. Rörelse i olika sammanhang och former, genom sång, lek, rörelse både inomhus och utomhus. Ord kopplade till det barnen gör (hoppa, klättra, springa etc.) Cirkel och färgen röd. Sång och rörelse som en del av kultur och kulturarv. 

Vilka barn och pedagoger deltar?

Samtliga pedagoger på avdelningen deltar och projektet följs upp och förs vidare under arbetslagets gemensamma reflektionstid varannan vecka.

Hur ska projektet dokumenteras?

Vi dokumenterar med hjälp av lärplattan och mobilkamera, observerar det barnen säger/gör. Den pedagog som inte är ansvarig för samlingen eller aktiviteten dokumenterar. Vi dokumenterar det gemensamma men även individuella lärprocesser. 

Samtliga inplanerade aktiviteter med Bibbi fotas för att beskrivas i lärloggar som skickas digitalt till vårdnadshavare via Skolplattformen. Lärloggarna skrivs även ut med bilder och sätts upp på projektväggen i hallen, så att barnen själva och tillsammans med pedagoger kan återvända till dem.

Det barnen ger uttryck för och de vi ser genom reflektion ligger sedan till grund för hur vi fortsätter projektet. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18