Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kattens-projektplanering 2 Vatten

Skapad 2020-10-23 13:56 i 182381 Förskolan Den Röda Tråden Stockholm Farsta
Förskola
Barnens relation till vatten!

Innehåll

Innehåll:

Projektfråga: Hur är barnens relation till vatten!

Projektbeskrivning

Utifrån enhetens gemensamma projekt "vatten" bad vi pedagoger på Katten barnens vårdnadshavare att beskriva deras barns relation till vatten som en sommaruppgift. Vi ville ta del av barnens relation till vatten som en "öppen fråga" att starta projektet vatten vid terminens början.

Vi fick in både bilder, teckningar, berättelser och collage från våra barn och vårdnadshavare. Barnen fick sedan presentera sina bilder och berätta om dem i liten grupp. Vi projicerade även upp bilder och teckningar med en projektor på väggen för att se om vi kunde leka i bilderna. Som en fortsättning på introduktionen skapade vi också en lek-låda med temat bada och stranden. I lådan la vi saker som de nämnt i sina presentationer som armpuffar, badringar, handdukar, strandleksaker och petflaskor med glittrigt vatten. 

Läroplansmål och WKI

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära"

och  

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska problem"

och

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar".

Utifrån barnens sommaruppgifter om sin relation till vatten observerade vi att flera barn var intresserade att begreppet flyta-sjunka då de i sin lek låtsades att de badade och simmade.

Eftersom vi pedagoger på Katten tidigare arbetat mycket med sagor som utgångspunkt för barnens lärande och lek valde vi därför sagan om "Killingen som kunde räkna till tio" av Alf Pröysen. Sagan handlar om en liten killing som med sin förmåga att räkna till 10 räddar en båt som bara klarar 10 djur, från att sjunka.

Från barnens sommaruppgifter såg vi pedagoger också ett stort intresse för havets djur samt för att vattna växter som vi hoppas kunna utforska på olika sätt. Vi har också sett i barnens spontana tecknande att de är mycket fascinerade av regnbågen och dess färger, vilket vi också vill koppla till projekt vatten och våra läroplansmål/wki.

 

Projektbeskrivning:

VAD :

Utifrån sommaruppgifterna ville vi få syn på varje barns relation till vatten. Vi lät dem berätta om sina bilder och teckningar i liten grupp för att se vilka ord de använde för att beskriva sin relation till vatten. I våra dokumentationer av barnens lek såg vi att barnen använda ord som bada, flyta, sjunka, simma, vattna, regna och plaska. Detta ledde till att vi skapade en lek-låda som stöd för deras lust att leka "orden". Vi projicerade även deras bilder på väggen som stöd för leken.

Barnens intressen för havets djur ville vi pedagoger också koppla till projekt vatten och till läroplansmålen om naturvetenskap. 

Barnens intresse för att vattna ville vi pedagoger också koppla till projekt vatten genom att låta barnen plantera och fundera kring vattnets betydelse för allt växande och naturens kretslopp.

Barnens nyfikenhet på regnbågen ville vi pedagoger koppla till projekt vatten genom att utföra experiment, skapa med färger och lära oss mera om varför och hur det blir en regnbåge.

För att skapa nyfikenhet och en plattform för barnen att återkomma till om vatten valde vi boken "Sagan om killingen som kunde räkna till tio" av Alf Pröysen. Sagan konkretiserade vi genom att berätta den med plastdjur och en båt i ett kar med vatten. När vi berättat den lät vi barnen leka med sagan och utforska vattnets egenskaper i karet och begreppet "flyta-sjunka". Med sagans hjälp ville vi skapa nyfikenhet kring att räkna och vattnets egenskaper.

För att lära sig mer om vatten på ett lustfyllt sätt ville vi sjunga om vatten på samlingarna. Bland annat ville vi pedagoger introducera "vattenvisan" i alla dess verser och även pröva vad som sker konkret så att alla barn får en gemensam upplevelse och förståelse för vatten.

HUR:

Sommaruppgifterna presenterar barnen i liten grupp så att alla barn blir sedda och bekräftade utifrån deras relation till vatten. Sedan tränar vi på samspel och att bli trygga i den stora barngruppen genom att leka med "bad-lådan" i en lite olika konstellationer. Vi pedagoger observerar och stöttat barnen i deras lek samt "sparar" på ord som de använder kopplat till vatten. Orden ska vi utforska vidare genom utforskande och experiment med vatten. Tex ska vi titta på UR förskola och "Tiggy testar" som är en serie som väcker barns nyfikenhet och lust att experimentera.

För barnens intresse för havets djur och att vattna kan vi både skapa i olika material samt plantera på förskolan så att barnen får uppleva och göra i sitt lärande. Vi pedagoger dokumenterar barnens tankar och nyfikenhetsfrågor för att "hålla projekt vatten" vid liv och för att fördjupa oss i det som intresserar barnen.

Barnens intresse för regnbågen kopplat till deras fråga om hur den kommer till ger oss utmaningen att experimentera med barnen och lära oss mer om färger.

Genom att läsa sagan om "Killingen som kunde räkna till tio" hoppas vi kunna inspirera barnen till lek, berättande och matematiska ord och begrepp samtidigt som den i konkret form med rekvisita hjälper barnen att förstå begreppet flyta-sjunka. Med sagan som utgångspunkt ska vi experimentera mera med vattnets egenskaper och utmana barnens matematiska tänkande, ord och begrepp. 

Vattenvisan ville vi lära oss och introducera för barnen på ett konkret sätt genom att visa och konkretisera det som sjungs. När barnen kan sången vill vi skapa en film tillsammans med barnen där de är delaktiga i allt från manus till produktion och presentation!

 
VARFÖR:
 
För att skapa nyfikenhet hos barnet utifrån projekt vatten och få syn på alla barnens relation till vatten gav vi dem en sommaruppgift. Detta var också tänkt som en möjlighet att göra såväl barn som vårdnadshavare delaktiga i verksamheten. Genom att introducera en "bada-låda" till leken fick vi syn på vilka ord barnen använde i sin relation till vatten och genom deras individuella presentationer kunde vi få syn på alla barns intressen kopplat till ämnet vatten, vilket i sin tur, var värdefullt för vår planering av verksamheten kopplat till förskolans läroplan, mål och riktlinjer.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: