Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Periodiska systemet

Skapad 2020-10-23 16:53 i Ekholmsskolan Linköping
Grundskola 9 Kemi
"Finns det några minsta beståndsdelar som ämnena är uppbyggda av? - Greken Demokritos kom med idéer om atomer på 400 f. Kr, men det var först i början av 1800-talet som engelsmannen Dalton lyckades bevisa att det finns atomer.

Innehåll

Syfte

Syftet är att du ska utveckla kunskaper om hur ämnen är uppbyggda och hur det påverkar ämnens egenskaper, samt om olika analysmetoder för att identifiera ämnen. Du får också möjlighet att utveckla din förmåga att planera och genomföra systematiska undersökningar i kemi.

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att delta på genomgångar, titta på kortare filmer, arbeta med uppgifter, planera, genomföra och dokumentera undersökningar. 

Du kommer läsa och arbeta med olika källor samt delar av innehållet från följande kapitel i kemiboken:

- Atomen och det periodiska systemet

- Markens metaller

- Syror, baser och salter

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom ett prov och en laborationsrapport. Även under lektioner och laborationer kan du löpande visa dina kunskaper genom att delta aktivt vid genomgångar, samt vid diskussioner i hela gruppen eller i mindre grupper/enskilt.

Jag bedömer din förmåga att använda kunskaper inom kemi för att diskutera och ta ställning i olika frågor, förmågan att genomföra undersökningar samt förmågan att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara hur ämnen är uppbyggda, reagerar och omvandlas. 

Uppgifter

 • Laborationer och rapport år 9

 • Prov: Periodiska systemet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: