👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika

Skapad 2020-10-24 08:14 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Att skriva en krönika
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska skriva en krönika. Vi kommer att prata om hur en krönika är uppbyggd och vad som kännetecknar den här genren och du ska få läsa och diskutera olika krönikor, för att bli så insatt som möjligt. Därefter kommer du att få välja ett ämne som du ska skriva en egen krönika om och det gör du i ett delat Word-dokument så att jag kan stötta och följa dig under skrivprocessens gång.

Innehåll

I de flesta tidningar, både i pappers- och webbform, återfinns krönikan. Vad är typiskt för denna sorts text? Hur skiljer den sig från andra texter? Vi kommer att prata om hur en krönika är uppbyggd och vad som kännetecknar den här genren. Vi kommer att läsa och diskutera olika krönikor och du kommer att få skriva en egen krönika. 

Undervisning

Du kommer att få en genomgång av hur man bygger upp en krönika. Då får du exempel på typiska ingredienser som bör ingå vid skrivandet av en krönika och hur man anpassar språket efter genre.

Du kommer att få läsa några olika krönikor.

Du kommer att få som uppgift att skriva en egen krönika om ett valfritt ämne.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din krönika och hur denna är komponerad. 

Jag tittar på huruvida du använt dig av de typiska drag som ska finnas i en krönika.

Jag bedömer naturligtvis även ditt språk, hur du använder dig av detta, både språkligt och grammatiskt.

Avslutningsvis så kommer jag att bedöma hur du håller ihop ditt resonemag med hjälp av åsikter och slutsats.

Uppgifter

 • Kamratrespons

 • Skriva krönika

 • Vad är en krönika?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Svenska: Krönika

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genretillhörighet
Du har viss anpassning till genren.
Du har god anpassning till genren.
Du har mycket god genreanpassning.
Språk
Ditt språk är enkelt. I grunden korrekt med endast några felaktigheter.
Ditt språk är korrekt med ett fåtal felaktigheter.
Ditt språk är mycket bra.
Argument, röd tråd, slutsats
Du har en bra idé som kunde ha knutits ihop bättre.
Du har en bra grundidé med röd tråd och slutsats.
Du har ett bra sammanhang med goda argument och slutsats.