Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem och konsumentkunskap IMA

Skapad 2020-10-24 16:17 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Du ska få chansen att skaffa dig kunskaper som kan göra dig till en medveten konsument. Ekonomi, hälsa och miljö är då viktiga perspektiv att kunna beskriva konsumtion ur. Hem och konsumentkunskap innehåller både praktiska och teoretiska moment.

Innehåll

Hem och konsumentkunskap ämnet innehåller både teori och praktik. De teoretiska delarna som ingår handlar främst om miljö och livsstil, konsumtion och ekonomi. De praktiska handlar om mat, måltider och hälsa.

 

Preliminär tidsram och examinationsform

Varannan vecka kommer du ha teori, varannan vecka jobbar du praktiskt i köket.

Kursen pågår under höstterminen 2020. Bedömning sker kontinuerligt samt vid kursens slut.

 

Vecka 

Lektionsinnehåll

36

Teori + I köket

Mellanmål

37

Hkk-uppgift 1

Hållbar utveckling

38

I köket

Bakning

39

Hkk-uppgift 2

Näringslära

40

I köket 

Bakning

41

Hkk-uppgift 3

Privatekonomi

42

I köket 

Laga mat

43

Hkk-uppgift 4

Privatekonomi forts.

44

HÖSTLOV

45

Hkk-uppgift 5

Tvätta, städa

46

I köket

Bakning

47

Hkk-uppgift 6

Eget recept

48

I köket

Julbak

49

Hkk-uppgift 7 

50

I köket

Julgodis

51

Reservtillfälle

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
  Hkk  7-9
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  Hkk  7-9
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.
  Hkk  7-9
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Bedömningsmatris HKK 7-9

E
C
A
Arbetsprocessen/resultatet
Tex vad kunde gjorts annorlunda. Förbättringsförslag
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet. 
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge välut-vecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Mat & måltider
Planera och tillaga måltid
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Mat, måltider och hälsa
Motivera och reflektera
Eleven väljer tillväga-gångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekten hälsa. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven väljer tillväga-gångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekten hälsa. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven väljer tillväga-gångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekten hälsa. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Konsumtion och ekonomi
Konsumtionsalternativ tex prisjämförelser
Eleven gör jämförelser mellan olika konsum-tionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsum-tionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsum-tionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Konsumtion och ekonomi
Motivera och reflektera om konsekvenser av att inte: betala räkningar känna till rättigheter och skyldigheter vid köp
Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituation.
Eleven kan beskriva och föra utvecklade resone-mang om grundläggande rättigheter och skyldig-heter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituation.
Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grund-läggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituation.
Miljö och livsstil
Hållbar ekologisk utveckling
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar ekologisk utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: