Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik och Rörelse åk 7-9

Skapad 2020-10-24 17:31 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Rörelse
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
I kunskapsområdet ”Rörelse” betonas elevernas utveckling av rörelseförmågan genom varierade rörelseaktiviteter. Progressionen går från de motoriska grundformerna till mer komplexa rörelser, från enkla rörelselekar till mer komplexa spel, idrotter och andra fysiska aktiviteter. En viktig del i progressionen är att i de lägre årskurserna ligger fokus på elevens aktivitet, görandet. Efter hand, i de högre årskurserna, handlar det mer och mer om att också utveckla och förstå det man gör.

Innehåll

 

Lpp Motorik och Rörelse åk 7-9

 

 

 

Vi kommer under denna period att träna på olika övningar med redskapen plint, matta, och trampett. Ni ska sedan visa era kunskaper på dessa redskap för er lärare som bedömer er förmåga att använda er kropp och redskapen på ett bra sätt.

 

I detta moment är det viktigt med bra kroppskontroll, styrka och koordination. Träna på att springa, att ha kontroll på bålen (magen) och att göra styrkeövningar såsom situps och armhävningar. Det kommer hjälpa dig i övningarna på redskapen.

 

 

 

Undervisning

 

Vi kommer under momentet att gå igenom olika grundläggande gymnastiska rörelser. Du kommer att få tips och råd samt individuell feedback för att hjälpa dig i din rörelseutveckling. Du kommer träna på olika övningar och sedan välja ut några som du redovisar för din lärare.

 

Vi kommer under de första veckorna noggrant gå igenom alla nedanstående rörelser. Vi kommer att ge förövningar med olika svårighetsgrader för att på så sätt ge alla en möjlighet att öva in alla rörelser oavsett förkunskap.

 

Vi kommer även att använda oss av digitalt material där man själv kan söka upp förövningar för olika rörelser, ta därför med datorn till lektionen.

 

uppvärmningen kommer vi att använda oss av Tabata-intervaller. Dessa går ut på att man kombinerar två övningar och jobbar varannan 20 sekunders intervall med ena för att vila i 10 sek och jobba med den andra rörelsen i nästa 20 sekunders intervall. Detta görs i 4 minuter och sen byter man övningar. Varje vecka kommer dessa övningar att bytas ut mot nya.

 

 

 

Bedömning

 

Du bedöms fortlöpande under momentet, aktivt deltagande är därför viktigt. Läraren tittar på när du tränar på övningarna och ser hur du reagerar på den feedback du får. Läraren tittar hur väl du utför olika övningar på de olika redskapen.

 

Eleven ska kunna utföra övningarna enligt instruktionerna samt efter bästa förmåga. 

 

Eleven ska kunna uppvisa ett säkert beteende på lektionerna samt kunna svara på frågor kring säkerhet vid hopp.

 

 

 

Gymnastikövningar Matta

 

 

 

Eleven ska välja ut 4 av de nedanstående övningarna och sätta ihop i ett program. Detta ska sedan redovisas för läraren.

 

 

 

ÖVNING                                     TÄNK PÅ! (teknik)

 

 

 

1. Kullerbytta (KB)                 Handisättning bredvid huvud. Hakan mot bröstet. Gruppera och sära på benen. Skjut ifrån med fötterna. Kom upp till stående.

 

 

 

2. Bakåt kullerbytta (BKB)   Börja huksittande. Handisättning och frånskjut med händer. Hakan mot bröstet. Kom upp till stående.

 

 

 

3. Lång kullerbytta (LKB)     Sträck ut. Fötter och händer ska vara i luften samtidigt. Kom ner i vanlig KB.

 

 

 

4. Judo kullerbytta (JKB)       Börja stående. Rulla diagonalt över ryggen från axel till axel, inte statoilkorv! Kom till stående.

 

 

 

5. Hjulning (HJ)                       Fot, hand, hand, fot på en linje. Raka armbågar. Titta på händerna. Spänn kroppen. Sträck på benen.

 

 

 

6. Rondat (ROND)                   Som hjulning rotera 180 grader, landar med båda fötterna ihop samtidigt.

 

 

 

7. Handstående mot vägg (HSV)  Axelbrett i händer. Raka armbågar. Titta på händerna. Spänn magen. Delad eller samlad uppgång. Fötter ihop. Bara fötter får nudda väggen.

 

 

 

8. Spindelstående (SS)           Bara nudda marken med händerna. Knän på armbågarna. Minst 5 sek. Vikten på hela handen!

 

 

 

9. Spindelstå Delad (SSD)     Som spindelstående men med ett ben sträckt rakt bakåt. Minst 3 sek.

 

 

 

10. Huvudstående (HS)         Armbågar i golvet med händerna knutna bakom huvud. Spänn nacken. Blicken framåt. Spänn magen. Ihop med fötter.

 

 

 

11. Handstående fritt (HSF) Axelbrett i händer. Raka armbågar. Titta på händerna. Spänn magen. Fötter ihop. Stå i balans.

 

 

 

12. Handståendenedrullning Handstående. Vik in hakan mot bröstet. Böj kontrollerat på armarna. Kom ner i en kullerbytta. Upp till stående. (HSNR)

 

 

 

 

 

 

 

Hoppen som kommer att genomföras under momentet är följande :

 

·       Ljushopp

 

·       Krysshopp

 

·       180 grader - 360 grader

 

·       Grupperat hopp

 

·       Långkullerbytta 

 

·       Överslag (handstående till liggandes) - Sträck!!

 

·       Handvolt (avstamp med händer till stående)

 

·       Volt (handdrag vid avstamp, gruppera, sträck, landning)

 

 

 

 

 

Styrkeläxa. Denna skall göras varje vecka.

 

 

 

·       10 min Takstå                                     10 minuter ”Båten”

 

 

 

·       100 st armhävningar                         200 st  Mountain climber

 

 

 

·       10 min Planka

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Arbetsblad Redskapsgymnastik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Motorik och Rörelse åk 7-9

E
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget
C
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
A
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Ny aspekt
Eleven rör sig mindre rytmiskt och med bristande balans Eleven rör sig med långsamma och stela rörelser med mindre konsekventa rörelseövergångar Eleven är mindre beslutsam och kan behöva flera försök för att utföra rörelsen Eleven rör sig mindre ekonomiskt; dvs. ett rörelsemönster med delvis avvägd kraftinsats
Eleven rör sig med relativt god rytm och balans Eleven rör sig med relativt väl etablerade och konsekventa rörelser med stabila rörelseövergångar Eleven är till övervägande del beslutsam och kan upprepa rörelsen med liknande resultat Eleven rör sig till övervägande del ekonomiskt; ett rörelsemönster med avvägd kraftinsats
Eleven rör sig med god rytm, precision och balans Eleven rör sig med etablerade, avspända och konsekventa rörelser med flyt och stabilitet i rörelseövergångar Eleven är mer beslutsam och kan upprepa rörelsen med samma goda resultat Eleven rör sig ekonomiskt; ett rörelsemönster med väl avvägd kraftinsats
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: