Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Petter och hans 4 getter

Skapad 2020-10-24 17:44 i Gimlegårdens förskola Östersund
Förskola
Under höstterminen jobbar vi med ett tema utifrån boken Petter och hans 4 getter. SPRÅK är i fokus då vi arbetar på en mångkulturell förskola, samt LEK utifrån en kommungemensam målbild. Barnen och pedagogerna ska få en gemensam upplevelse och förståelse för att utvidga lek och språk.

Innehåll

* Vi har skapat en ordbank med ord från sagan som ex färger, djur och känslor. Vid måltiderna har vi språklådor och samtalar kring de olika orden.

* På torsdagar har vi vad vi kallar torsdagsbrevet. Det innebär att vi får ett brev från Petter, Getterna, Trollet Ludenben eller Murre svart. De innehåller olika uppdrag. Det kan vara något vi ska leka, eller att vi behöver hjälpa till att leta efter något som trollsvansar eller getterna som sprungit bort. Eller en situation som uppstått i barngruppen utifrån värdegrunden

* Vi sjunger sånger, läser boken med rekvisita och även andra böcker med koppling till temat.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: