👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Rymden årskurs 2

Skapad 2020-10-25 09:03 i Malmaskolan Uppsala
Grundskola 1 – 3 Bild NO (år 1-3) Svenska
I Tema Rymden ska vi lära oss mer om stjärnor, planeter och annat spännande som finns i Universum.

Innehåll

Målet med undervisningen är att

 • eleverna ska lära sig hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • eleverna ska känna till månens olika faser.
 • eleverna ska känna till några olika stjärnbilder.
 • eleverna ska lära sig några nya ord och begrepp som har med rymden att göra.
 • eleverna ska utveckla förmågan att söka information ur olika källor. 
 • eleverna ska utveckla förmågan att läsa faktatexter. 
 • eleverna ska utveckla förmågan att skriva egna faktatexter och då kombinera text och bild för att förtydliga och förstärka sina budskap.

 

För att nå målen kommer vi att

 • läsa faktatexter.
 • se faktafilmer.
 • skriva och illustrera egna faktatexter.
 • studera modeller som visar hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

 

Under arbetets gång kommer vi att bedöma om eleverna kan

 • förklara hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • redogöra för månens olika faser.
 • identifiera och namnge några olika stjärnbilder.
 • läsa och förstå innehållet i enkel faktatext.
 • skriva och illustrera egen enkel faktatext.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  Fy  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3