Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturkatastroftext - gestaltningar

Skapad 2020-10-25 13:13 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
För att en text ska få liv och skapa bilder i läsarens huvud krävs att man gestaltar. Många tycker det är svårt, både att definiera vad gestaltning är och att använda det. Motsatsen till att gestalta är att berätta. Skriver du ” Eva blev arg”, berättar du. Det är ingen gestaltande mening. Låt Eva göra någonting istället för att man kan förstå hur arg hon blev. ” Eva slog i näven i bordet så att kaffekoppen åkte ner på golvet”- då gestaltar du.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
För att en text ska få liv och skapa bilder i läsarens huvud krävs att man gestaltar. Många tycker det är svårt, både att definiera vad gestaltning är och att använda det. Motsatsen till att gestalta är att berätta. Skriver du ” Eva blev arg”, berättar du. Det är ingen gestaltande mening. Låt Eva göra någonting istället för att man kan förstå hur arg hon blev. ” Eva slog i näven i bordet så att kaffekoppen åkte ner på golvet”- då gestaltar du.

Innehåll

Vi börjar det här arbetsområdet med att träna på att skriva gestaltningar. Det finns en film på studi som beskriver gesaltning och även länkar i classroom som kan inspirera. Själva uppgiften består av att du ska skriva en text där du befinner dig mitt i en naturkatastrof. Ett jag ska vara huvudpersonen i texten och det är kring dig och din upplevelse av naturkatastrofen texten ska kretsa kring. Texten får vara max 2 sidor lång och ska vara skriven i storlek 12. 

I den här texten kommer, av naturliga skäl, miljöskildringen att vara mycket viktig. Likaså personbeskrivningen. Här finns goda möjligheter att visa dina kunskaper i gestaltande skrivande. 

Till en sådan här text behöver du ha lite faktakunskaper. Därför kommer arbetet att börja med en lektions faktasökande som sedan redovisas kort muntligt för en mindre grupp. I gruppen kommer ni även att muntligen diskutera vilka miljöskildringsdrag man kan lyfta in i sin text och även hur en person kan hamna i naturkatastrofen och hur det kan kännas. Sedan kommer du att ha tre lektioner på dig att skriva själva texten inklusive bearbetning. 

Det är två bedömningskriterier till den här uppgiften, det om att skriva olika typer av texter och det om gestaltningar/dramaturgi.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris för berättelse

Når ej målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Berättelsens handling är i huvudsak trovärdig och hållbar.
Berättelsens handling är relativt trovärdig och hållbar.
berättelsens handling är trovärdig och hållbar.
I texten finns enkla gestaltande beskrivningar.
I texten finns passande gestaltande beskrivningar.
I texten finns välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar.
Struktur
Dramaturgin är enkel, men ändå urskiljbar och passar i huvudsak till texten.
Dramaturgin är relativt passande, t.ex genom att vara komplex.
Dramaturgin är passande genom att vara komplex.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel men fungerande.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är lämpligt och fungerar i sammanhanget.
Ordvalet visar på viss stilistisk medvetenhet. fungerar relativt väl i sammanhanget.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet. Ordvalet är varierat och specifikt och passar väl in i sammanhanget.
Meningsbyggnad
Menings- byggnaden fungerar i huvudsak.
Meningarna är av varierad längd och relativt välfungerande.
Meningarna är av varierande längd och komplexitet och fungerar väl.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning
Texten är en berättelse. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten fungerar relativt väl som en berättelse. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten fungerar väl som en berättelse. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: