👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De abrahamitiska religionerna år 5

Skapad 2020-10-25 14:56 i Tjärnaskolan Borlänge
Vi kommer att läsa och lära oss om de tre världsreligionerna judendom, kristendom och islam. Dessa tre religioner kallas också de abrahamitiska religionerna eftersom de har samma ursprung i patriarken Abraham. Vi lär oss om dess seder, livsåskådning och heliga platser. Mot slutet av perioden gör vi jämförelser mellan dessa tre religioner (likheter och skillnader).
Grundskola 5 Religionskunskap
Vi kommer att läsa och lära oss om de tre världsreligionerna judendom, kristendom och islam. Dessa tre religioner kallas också de abrahamitiska religionerna eftersom de har samma ursprung i patriarken Abraham. Vi läser om dess seder, livsåskådning och heliga platser. Vi kommer att göra jämförelser mellan dessa tre religioner (skillnader och likheter).

Innehåll

Vi kommer att läsa texter i par och grupper, diskutera religiösa frågor med hjälp av olika arbetssätt, titta på filmer och göra jämförelser mellan religionerna.

Efter avslutat arbetsområde ska du:

- ha kunskaper om de tre abrahamitiska religionerna samt kunna resonera om likheter och skillnader mellan dessa.

- visa samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar.

- kunna resonera kring religioners påverkan på människan.

 

Efter avslutat arbetsområde kommer du att få visa dina kunskaper om de tre religionernas likheter och skillnader genom ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religion- Judendom, Kristendom och Islam

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Heliga platser, ritualer, levnadsregler
Du har baskunskaper om religionernas heliga platser och rum, ritualer och regler. Det visar du genom att du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader.
Du har goda kunskaper om religionernas heliga platser och rum, ritualer och regler. Det visar du genom att du diskuterar på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader.
Du har mycket goda kunskaper om religionernas heliga platser och rum, ritualer och regler. Det visar du genom att du diskuterar på ett väl utvecklat sätt om likheter och skillnader.
Söka information och värdera källors användbarhet.
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Det visar du genom att du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Det visar du genom att du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Det visar du genom att du diskuterar på ett väl utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Vad tro kan betyda och hur livet beskrivs i olika religioner.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs på i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor. Det visar du genom att föra enkla resonemang om varför människor tror.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs på i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor. Det visar du genom att föra utvecklade resonemang om varför människor tror.
Du kan diskutera på ett väl utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs på i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor. Det visar du genom att föra väl utvecklade resonemang om varför människor tror.