Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling - Tema "Agenda 2030"

Skapad 2020-10-25 15:39 i Östervåla förskola Leklandia Heby
Tema involverande hållbar utveckling med hjälp av "sopsamlarmonstrena" och aktiviteter kring dessa.
Förskola
Vad slängs det för sorters skräp i vår natur? Var borde man slänga det egentligen? Och varför kastar man det i naturen?

Innehåll

Bakgrund: Då kommunen bestämt att vi ska arbeta efter att uppnå Agenda 2030 så har vi valt att utforma aktiviteter kring hållbar utveckling.

Förväntat resultat: Förhoppningen är att vi ska kunna ge våra barn möjlighet att få en förståelse för hur man ska gå tillväga med vad man kan kasta och var man ska kasta det.

Utbildning - Undervisning: Då det är ett rätt långt sträckande tema kommer vi använda oss av ett brett urval aktiviteter. Bland annat kommer barnen få lära sig om de olika sopsamlarmonster som "Hässleholm Miljö" har kommit på. Det finns ett monster för alla olika stationerna som finns på en återvinningscentral för att ge barn ett lite mer lustfyllt lärande kring skräp och återvinning.

Vi kommer även låta barnen samla skräp och använda detta skräp till att göra en "skräptavla" som vi kan ha diskussioner kring.

På avdelningen kommer vi även ställa upp olika lådor för att kunna börja sortera det skräp som vi på avdelningen stöter på under dagen, exempelvis plast, papper och metall. Dessa lådor kommer barnen få följa med någon av oss pedagoger för att tömma i våra sopkärl utanför förskolan.

Uppgifter

 • v. 41

 • v. 42

 • v. 43

 • v. 45

 • v. 46

 • v. 47

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: