Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fordon

Skapad 2020-10-25 17:00 i 181381 Förskolan Lövlunda Stockholm Farsta
Förskola
Barnen på Linden är intresserade av fordon av olika slag.

Innehåll

Syfte med projektbeskrivning

 

 

Projektfråga:
(Projektfrågan formuleras efter att projektbeskrivningen är gjord.)


Läroplansmål och WKI:
Vi utgår från följande läroplansmål:nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

 

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker

 

 

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

    
   

   

 

 Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI:

 


Projektbeskrivning:

(besvara frågorna under vad, varför och hur eller direkt i stödmaterialet nedan)

VAD: 

Barnen på Linden har tydligt visat intresse av att leka med olika fordon. Leksakerna som barnen leker med finns både inomhus på avdelningen och utomhus på gården. Barnen brukar leka med leksaksbilar, lok, båtar samt flygplan. Barnen tycker att det är intressant att stå vid parkerings grinden och titta på alla privata bilar, sopbilen som tömmer soprummet här på förskolan och lastbilar med mat i flaket som ska till förskolan och liknande.  Vi pedagoger på Linden närvarar alltid vid de runt två år gamla barnen för att samtala och försöka fånga barnens intresse för att sedan utveckla vidare lärandet hos barnen.

 

 

 

VARFÖR:

Vi vill följa barnens intresse och arbeta parallellt med olika lärande områden för att öka barnens kunskaper kring olika fordon.

 

HUR:

 

Vi kommer att utgå från läroplansmål, t.ex. matematik där vi utforskar olika sorters fordon och de olika formerna samt olika storlekar, höjd, sortering, räkna fordon och bygga fordon. Vi utforskar fordon i olika verksamheter som när vi bygger med lego.

 

Gällande språk delen så brukar vi samtala mycket med barnen om olika fordon, färger, storlekar och att använda många olika ord som förklarar situationen och det sker såklart på ett lärande sätt. Under samlingen så sjunger vi också olika sånger om fordon, samt bläddrar i böcker som ligger i vår läshörna. Dessa böcker beskriver olika sorter av fordon. Rim och ramsa använder vi också oss av när vi lär oss om olika fordon. Vi brukar reflektera med barnen om dagens upplevelser och det gör vi genom att visa bilder via projektorn som vi sedan samtalar om.

 

Vi arbetar också med skapande och estetiska utryckformer för att utforska olika fordon. Tillexempel så sjunger vi, målar vi, skapar med lera osv.

 

 

 
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: