Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6

Skapad 2020-10-25 16:58 i Djupedalskolan Härryda
Engelska kunskapskrav åk 6
Grundskola 6 Engelska
Din engelska bedöms utifrån nationellt bestämda kunskapskrav.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi läser, skriver, talar, lyssnar och vi använder vårt läromedel samt annat material för att knyta an till engelskspråkiga länder.
 • Vi läser texterna i vårt läromedel, skönlitterära engelska texter och andra passande texter.
 • Det skriftliga tränas i lärobokens övningar samt olika andra skrivuppgifter.
 • Vi förbereder de muntliga nationella proven genom olika talövningar och vi lägger extra tid för detta i v.41, 42. 
 • Vi använder delar lärobokens egna övningar, material från engelskspråkiga länder samt Skolverkets övningar.
 • Vi arbetar i helklass, i mindre grupp, i par samt enskilt

Genom undervisningen ges du möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Läsa och förstå

 • Skriva

 • Lyssna och förstå

 • Tala och samtala
 

Så här kan du visa dina kunskaper:

 • Delta aktivt i muntliga aktiviteter.

 • Lämna in olika skrivuppgifter.

 • Delta aktivt i olika aktiviter gällande läsförståelse och hörförståelse.

 

 

Matriser

En
Engelska kunskapskrav åk 4-6

på väg mot kunskapskrav
E
C
A
Läsförståelse
Elevens förmåga att förstå skriven engelska
på väg mot kunskapskrav
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för innehållet, och kunna följa instruktioner med ett godtagbart resultat. Du kan använda dig av någon strategi för läsning.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter, om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer, och kunna följa instruktioner med ett tillfredsställande resultat. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer, och kunna följa instruktioner med ett gott resultat. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
Muntligt
Tala och samtala Elevens förmåga att uttrycka sig i tal och samtal
på väg mot kunskapskrav
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du kan välja och använda dig av någon strategi för att lösa språkliga problem.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, med ord, fraser och meningar. Du kan också välja och använda dig av några olika strategier för att lösa språkliga problem.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, med ord fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I samtal använder du dig av flera olika strategier för att lösa språkliga problem.
Skriftligt
Bedömningen avser elevens förmåga att uttrycka sig i skrift
på väg mot kunskapskrav
Du kan skriva enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enstaka förbättringar av dina texter.
Du kan skriva enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, med ord, fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av dina texter.
Du kan skriva enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, med ord fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av dina texter.
Lyssna och förstå
på väg mot kunskapskrav
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo, om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för innehållet, och kunna följa instruktioner med ett godtagbart resultat. Du kan använda dig av någon strategi för lyssnande.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo, om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer, och kunna följa instruktioner med ett tillfredsställande resultat. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo, om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer, och kunna följa instruktioner med ett gott resultat. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande.
Kulturell jämförelse
 • En
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Du kan översiktlig kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: