Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden, åk 5a

Skapad 2020-10-25 19:45 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Historia
”I slutet av medeltiden började vetenskapen växa fram ute i Europa. De stora världsomspännande upptäcktsresorna ägde rum medan vi här uppe i Norden gjorde ett flertal försök att sluta fred med danskarna. Ett försök var att skapa en nordisk union men den upplöstes och fick ett blodigt slut i Stockholm 1520. En hämndlysten ung man vid namn Gustav Eriksson Vasa tog upp kampen mot dansken. En ny tid inleddes...”

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska...

… kunna berätta om hur Sverige förändrades efter medeltiden,

… kunna berätta om några händelser och personer under Vasatiden,

… förstå på vilka sätt reformationen av kristendomen har påverkat oss historiskt,

… kunna förklara och använda historiska begrepp.

  

I undervisningen kommer vi att…

… arbeta med olika faktatexter från bl. a. läroboken Boken om historia,

… se filmer,

… träna oss på att se orsaker och konsekvenser.

 

Detta ska bedömas

Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv på lektionerna och i skriftliga och muntliga uppgifter.

Uppgifter

 • Vasatid, läxa 1

 • Läxa i historia till 21/11

 • Läxa i historia till fredag 22 nov

 • Läxa i historia till fredag 22 nov

 • Läxa i historia till 21/11

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Historia åk 5 Vasatiden

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Fakta
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer. Ex. Du kan berätta om Gustav Vasa eller Stockholms blodbad.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Orsak - verkan
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt. Ex. Du kan diskutera orsaker och konsekvenser kring Stockholms blodbad.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historiska och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historiska och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: