Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 3b/c: Förändringshastigheter och derivata samt integraler (SA18/NA19)

Skapad 2020-10-25 21:36 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Gymnasieskola Matematik
Under kommande veckor kommer vi arbeta med arbetsområdet förändringshastigheter och derivata samt integraler.

Innehåll

I arbetsområdet förändringshastigheter och derivator används derivata för att bestämma om en funktion avtar eller ökar vid ett specifikt tillfälle. 
Gränsvärden hjälper oss att skapa derivatans definition och genom derivatans definition kan vi derivera funktioner. 
Vi kommer arbeta med den naturliga logaritmen e. 

Derivata används som en metod för att studera och beräkna förändringar hos funktioner. 

Du kommer använda och förstå följande begrepp: förändringshastighet, derivata, gränsvärde, limes, sekant, tangent, ändringskvot, deriveringsregler, derivatans definition, naturliga logaritmen, grafisk och numerisk derivering, differenskvot och central differenskvot. 

I arbetsområdet derivator, kurvor och integraler används första- och andraderivatan för att bestämma om funktionen är växande eller avtagande. 

Du kommer använda och förstå följande begrepp: förstaderivata, andraderivata, maximipunkt, minimipunkt, största och minsta värde, primitiva funktioner utan och med villkor, integraler.

Preliminär tidsram och examinationsform

Området kommer att examineras i ett skriftligt prov v.48.

För en mer uppdaterad version av planering, klicka på länken: https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRX_sj1JlEM82KU4rMHxUzAF4882zDSXkTrorNOZKCYiYMHkdDmYw6Jas_zZjKKNuc-SVTxYFqTQmGK/pubhtml

 

Vecka Måndag
9:00-10:00
Ma3c
Måndag
14:30-16:00
Ma3b/c
Tisdag
12:30-14:00
Ma3b/c
Torsdag 8:10-9:30 Ma3b Fredag
14:20-15:20
Ma3b/c
Information Tips
               
38   F: Ändringskvoter och begreppet derivata (kap.2.1) Räknepass   F: Gränsvärde och derivatans definition (kap.2.2) Kap. 2 Uppgifter
3b   2.1 Ändringskvoter och begreppet derivata
- Ändringskvoter s.72-76
- begreppet derivata s.77-82
2.1 Ändringskvoter och begreppet derivata
- Ändringskvoter s.72-76
- begreppet derivata s.77-82
Räknepass 2.2 Gränsvärde och derivatans definition
- Gränsvärde s.83-84
- Derivatans definition s.85-87
   
3c Räknepass 2.1 Ändringskvoter och begreppet derivata
- Ändringskvoter s.72-76
- begreppet derivata s.77-82
2.1 Ändringskvoter och begreppet derivata
- Ändringskvoter s.72-76
- begreppet derivata s.77-82
  2.2 Gränsvärde och derivatans definition
- Gränsvärde s.83-84
- Derivatans definition s.85-87
   
39     F: Deriveringsregler I (Derivatan av polynom)   Frågestund/Repetition inför provet.   Uppgifter
3b   2.2 Gränsvärde och derivatans definition
- Gränsvärde s.83-84
- Derivatans definition s.85-87
2.3 Deriveringsregler I
- Derivatan av polynom s.88-92
Räknepass      
3c Räknepass 2.2 Gränsvärde och derivatans definition
- Gränsvärde s.83-84
- Derivatans definition s.85-87
2.3 Deriveringsregler I
- Derivatan av polynom s.88-92
       
40 Blandade uppgifter Blandade uppgifter PROV: Kap. 1 och Kap.2 (s.72-92) Studiedag Studiedag   Uppgifter
3b   SA18 i läroteket          
3c Räknepass NA19 Exkursion          
41   Arbeta med reflektion och arbetsområden eleverna tyckte var svårt. Provtillfälle. Repetition. F: Tangentens ekvation & Derivatan av potensfunktioner   Göra provet i par. Återkoppling på provet.   Uppgifter
3b       Räknepass      
3c Räknepass            
42 3c: F: 5.1 Från rätvinkliga till godtyckliga trianglar (trigonometri) Återkoppling på prov 3c: Cirkelns ekvation & aktivtet s.246-247   Ingen lektion pga. Stress och Sömn.   Uppgifter
3b   - - - - APS SA18  
3c Räknepass       Ingen lektion pga. Stress och Sömn i samma sal. 3C- Arbeta med kap. 5  
43 Genomgång: Sin, Cos och Tan. F: Deriveringsregler II (Derivatan av expontentialsfunktionen y=e^kx & naturliga logaritmer) & Derivatan av exponentialsfunktionen y=a^x     F: Repetition från Måndagen & tillämpningar och problemlösning & Grafisk och numerisk derivering (Kap.2.5)   Uppgifter
3b     Räknepass & repetition från gårdagens lektion. Räknepass      
3c Räknepass   Populärvetenskapliga dagen        
44 Höstlov
45   F: 3.1 Vad säger första derivatan om grafen? (Extrempunkter och extremvärden, Växande eller avtagande, Första derivatan och grafen ) F: 3.1 Vad säger första derivatan om grafen? (Största och minsta värde) & 3.2 Derivator och tillämpningar (Polynomfunktioner & Potensfunktioner)   F: 3.2 Derivator och tillämpningar (Andra derivatan & Andra derivatan och grafen) Kap. 3 Uppgifter
3b              
3c s.248-249            
46 Studiedag Studiedag F: 3.2 F: Derivator och tillämpningar (Grafritande räknare & Tillämpningar och problemlösning) & Aktivitet på s. 166-167   F: 3.3 Från derivata till funktioner (Primitiva funktioner & primitiva funktioner med villkor)   Uppgifter
3b              
3c              
47   F: 3.4 Integraler (inledning) F: 3.4 Integraler (Integralberäkning med primitiv funktion)   F: Tillämpningar och problemlösning   Uppgifter
3b              
3c              
48   Repetition/Frågestund Prov (s.93-186)     Prov 2 Uppgifter
 

Uppgifter

 • Skriftligt prov (kap. 2 och 3)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Begreppen sekant, tangent, ändringskvot och derivata för en funktion.
  Mat  -
 • Härledning och användning av deriveringsregler för potens- och exponentialfunktioner samt summor av funktioner.
  Mat  -
 • Introduktion av talet e och dess egenskaper.
  Mat  -
 • Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av derivatans värde för en funktion, såväl med som utan numeriska och symbolhanterande verktyg.
  Mat  -
 • Algebraiska och grafiska metoder för lösning av extremvärdesproblem inklusive teckenstudium, andraderivatan och användning av numeriska och symbolhanterande verktyg.
  Mat  -
 • Samband mellan en funktions graf och funktionens första- och andraderivata.
  Mat  -
 • Begreppen primitiv funktion och bestämd integral samt sambandet mellan integral och derivata.
  Mat  -
 • Bestämning av enkla integraler såväl med som utan digitala verktyg i tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena.
  Mat  -
 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg och programmering.
  Mat  -
 • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  Mat  -
 • Begreppen sekant, tangent, ändringskvot och derivata för en funktion.
  Mat  -
 • Härledning och användning av deriveringsregler för potens- och exponentialfunktioner samt summor av funktioner.
  Mat  -
 • Introduktion av talet e och dess egenskaper.
  Mat  -
 • Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av derivatans värde för en funktion, såväl med som utan numeriska och symbolhanterande verktyg.
  Mat  -
 • Algebraiska och grafiska metoder för lösning av extremvärdesproblem inklusive teckenstudium, andraderivata och användning av numeriska och symbolhanterande verktyg.
  Mat  -
 • Samband mellan en funktions graf och funktionens första- och andraderivata.
  Mat  -
 • Begreppen primitiv funktion och bestämd integral samt sambandet mellan integral och derivata.
  Mat  -
 • Bestämning av enkla integraler såväl med som utan digitala verktyg i tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena.
  Mat  -
 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg och programmering.
  Mat  -
 • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  Mat  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan definiera och utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av flera representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa komplexa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet hanterar eleven flera procedurer, inklusive avancerade aritmetiska och algebraiska uttryck, och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet och på ett effektivt sätt, både utan och med digitala verktyg.
  Mat  A
 • Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet hanterar eleven flera procedurer, inklusive avancerade aritmetiska och algebraiska uttryck, och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
  Mat  C
 • Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena i bekanta situationer. I arbetet hanterar eleven några enkla procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
  Mat  E
 • Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med symbolisk algebra. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja, tillämpa och anpassa matematiska modeller. Eleven kan med nyanserade omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.
  Mat  A
 • Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja och tillämpa matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.
  Mat  C
 • Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av enkel karaktär. Dessa problem inkluderar ett fåtal begrepp och kräver enkla tolkningar. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att tillämpa givna matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder.
  Mat  E
 • Eleven kan föra välgrundade och nyanserade matematiska resonemang, värdera med nyanserade omdömen och vidareutveckla egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Vidare kan eleven genomföra matematiska bevis. Dessutom uttrycker sig eleven med säkerhet i tal och skrift samt använder matematiska symboler och andra representationer med god anpassning till syfte och situation.
  Mat  A
 • Eleven kan föra välgrundade matematiska resonemang och värdera med nyanserade omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Vidare kan eleven genomföra enkla matematiska bevis. Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal och skrift samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss anpassning till syfte och situation.
  Mat  C
 • Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och värdera med enkla omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal och skrift med inslag av matematiska symboler och andra representationer.
  Mat  E
 • Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade och nyanserade resonemang om exemplens relevans.
  Mat  A
 • Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade resonemang om exemplens relevans.
  Mat  C
 • Genom att ge exempel relaterar eleven något i kursens innehåll till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om exemplens relevans.
  Mat  E
 • Eleven kan definiera och utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av flera representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa komplexa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet hanterar eleven flera procedurer, inklusive avancerade aritmetiska och algebraiska uttryck, och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet och på ett effektivt sätt, både utan och med digitala verktyg.
  Mat  A
 • Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet hanterar eleven flera procedurer, inklusive avancerade aritmetiska och algebraiska uttryck, och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
  Mat  C
 • Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena i bekanta situationer. I arbetet hanterar eleven några enkla procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
  Mat  E
 • Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med symbolisk algebra. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja, tillämpa och anpassa matematiska modeller. Eleven kan med nyanserade omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.
  Mat  A
 • Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja och tillämpa matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.
  Mat  C
 • Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av enkel karaktär. Dessa problem inkluderar ett fåtal begrepp och kräver enkla tolkningar. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att tillämpa givna matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder.
  Mat  E
 • Eleven kan föra välgrundade och nyanserade matematiska resonemang, värdera med nyanserade omdömen och vidareutveckla egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Vidare kan eleven genomföra matematiska bevis. Dessutom uttrycker sig eleven med säkerhet i tal och skrift samt använder matematiska symboler och andra representationer med god anpassning till syfte och situation.
  Mat  A
 • Eleven kan föra välgrundade matematiska resonemang och värdera med nyanserade omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Vidare kan eleven genomföra enkla matematiska bevis. Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal och skrift samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss anpassning till syfte och situation.
  Mat  C
 • Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och värdera med enkla omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal och skrift med inslag av matematiska symboler och andra representationer.
  Mat  E
 • Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade och nyanserade resonemang om exemplens relevans.
  Mat  A
 • Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade resonemang om exemplens relevans.
  Mat  C
 • Genom att ge exempel relaterar eleven något i kursens innehåll till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om exemplens relevans.
  Mat  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: