Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritids 3:or planering

Skapad 2020-10-26 08:58 i Ugglums fritidshem Partille
Grundskola 3
Vi har en tanke att vi under höstterminen fokuserar på att få en bra grupp. På vårterminen ligger fokus på att ge eleverna mer ansvar. Dessa två går dock såklart hand i hand genom hela årets arbete.

Innehåll

VAD SKA ELEVEN LÄRA SIG, FÖRMÅ OCH FÖRSTÅ? (MÅLFOKUS)

Självkännedom och att kunna göra val därefter, samt att kunna uttrycka detta. 

Bli ansvarstagande individer och bra förebilder. 

Kunna utvecklas tillsammans över åldersgränserna. Samarbeta och integrera med både olika åldrar och ihop med andra än sina närmsta kompisar.

Utveckla sin förmåga att välja, planera och genomföra aktiviteter och lekar.

Lära sig att uttrycka sig på olika sätt genom både språk och olika typer av skapande. 

Öka sitt självförtroende och förståelse för andra. Växa i olika "arenor" där de både får vara de som kan och får visa och i andra där de får lära sig av sina kompisar. 

Lära sig verktyg att lösa konflikter och att uttrycka sig på ett bra och situationsanpassat sätt. 

 

HUR SKA VI GENOMFÖRA DET? (AKTIVITETSPLAN)

Vi vill skapa en trygg plats för fritids där det både ges möjlighet till återhämtning och samtidigt ges utrymme åt allas kreativitet.

Vi börjar alltid fritids med en samling och genomgång av dagen. Efter samlingen är vi alltid ute ett tag innan mellanmålet (väldigt dåligt väder undantaget).

Utomhus leker vi tillsammans och det blir mycket aktiviteter som 4-ruta/king out där samverkan och gemensamma regler är viktiga. 

Mellanmål är varje dag 14:30 (fredagar 14:00 ute) och efter mellanmålet brukar man få välja mellan att gå in eller vara kvar ute.

Efter mellanmålet erbjuder vi olika, mer inriktade aktiviteter:

Måndagar
- Fritidsgymnastik. (På måndagar sköts en stor del av fritidsverksamheten av två vikarier. Vi valde att ha fritidsgymnastiken på måndagar för att ge vikarierna en tydlig och fast aktivitet som blir till "deras" och som de blir trygga med vilket kommer vara bra för verksamheten.) 

Tisdagar och onsdagar - Skapande dag. T.ex. Sy, pyssel, lego, målning, täljning, drama.
Tisdagar är även en dag då vi har börjat erbjuda tid för läxläsning. (Ett erbjudande som såklart finns även andra dagar men just tisdagar påminner vi om detta.)

Torsdagar - Skärmtid. På torsdagar får eleverna sitta med sina datorer i ca 30 minuter. Ibland visar vi även film. 

Fredagar - Gemensam utomhusaktivitet och mellanmål ute med hela Ugglums fritids.

I allt vi gör strävar vi efter att ha en hög personalnärvaro. Att vara bra förebilder och att hjälpa till där det behövs i samverkan och kommunikation. Vi jobbar även med att ge eleverna ansvar över sina egna aktiviteter och idéer på fritids. 


HUR VET VI ATT ELEVEN LÄRDE SIG DET VI TÄNKT? (UTVÄRDERING)

Vi samtalar och utvärderar med eleverna om hur de ser på sin fritidsverksamhet och olika aktiviteter. 

Vi observerar eleverna och uppmärksammar t.ex. deras utveckling i specifika situationer eller deras nya relationer med andra. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: