Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i förskoleklass

Skapad 2020-10-26 09:10 i Okome skola Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för förskoleklass i Falkenbergs kommunala skolor
Grundskola F – 1 Svenska
I förskoleklass arbetar vi med att utveckla den språkliga medvetenheten, att förstå språkets uppbyggnad med ord och meningar samt kopplingen mellan bokstav och ljud. För att utveckla denna förståelse leker vi med språket på olika sätt, vi sjunger, lyssnar på ljud, härmar språkljud, uppmärksammar rim, ord, meningar och bokstäver runtomkring oss. Genom att arbeta med bokstäver i förskoleklass vill vi väcka ett intresse för skriftspråk och läsning.

Innehåll

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser. Lgr 11, kap 3 förskoleklassen.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • lyssna, prata och berätta i olika sammanhang.
 • fundera, diskutera och samtala kring bilder eller olika samtalsämnen.
 • beskriva, förklara och återberätta i tal och skrift.
 • förstå och följa muntliga instruktioner.
 • jämföra korta/långa ord.
 • förstå att ord är uppbyggda av olika språkljud och urskilja första och sista ljudet i ord.
 • upptäcka olika språkljud och koppla ljud till bokstav.
 • känna igen och skriva ditt namn, bokstäver, ord och meningar.
 • skriva efter eget intresse och innehåll

Utvärderingen - vad och hur

För att bemöta varje elev där den befinner sig i sin språkliga medvetenhet görs en kartläggning under höstterminen med skolverkets material Hitta språket. Utifrån kartläggningen anpassar vi olika moment i undervisningen och planerar aktiviteter för att varje elev ska utmanas och utveckla sin förmåga att kommunicera i tal och i skrift. Utvärdering sker bl a genom tummen upp, smileys, samtal och diskussion med eleverna kring de olika övningarna. Vi observerar och lyssnar också på samtal och kommunikation mellan eleverna i leken och i andra sammanhang. Vi dokumenterar genom elevernas arbeten i bild och skrift samt arbeten på iPad. Eleverna är med och bestämmer hur de vill träna på de olika momenten, som t ex spela spel, sjunga alfabetssånger och träna på iPad.

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och lärmiljö

Du kommer i olika lärmiljöer och på olika sätt arbeta enskilt, i par och i grupp med:

 • kooperativa strukturer som tränar den kommunikativa förmågan.
 • språksamling med rim, ramsor, ordlekar.
 • veckans bokstav och Livet i bokstavslandet.
 • sjunga alfabetssånger och munmotoriksövningar.
 • sagoläsning och lyssna på berättande texter och faktatexter.
 • att titta på avsnitt från bla Livet i bokstavslandet.
 • att skriva och läsa i naturliga sammanhang under dagen som t ex dagens lunch, skyltar och lappar till leken.
 • att använda digitala verktyg
 • att skapa berättelser.
 • att leka, spela spel och göra samarbetsövningar både inomhus och utomhus.
 • att både lekskriva och skriva bokstäver, ord, meningar för hand.
 • att använda praktiskt material.
 • att träna på olika språkljud, bokstäver och ord genom bokstavsövningar på iPad.
 • arbetsboken "Bokstavsordboken" där det tex tränas på rim, bokstäver och ord.
 • stationer där man tränar på olika saker

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: