Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2020-10-26 09:11 i Årstadalsskolan Stockholm Grundskolor
I det här arbetsområdet ska du få lära dig om krafter och rörelser som påverkar dig i din vardag. Du ska få söka svar på frågor om kraft och rörelse med hjälp av systematiska undersökningar i fysik. Samt lära dig begrepp som hör till området för att kunna beskriva och förklara detta.
Grundskola 4 – 6 Fysik
I det här arbetsområdet ska du få lära dig om krafter och rörelser som påverkar dig i din vardag.

Innehåll

Syfte/mål, centralt innehåll och matris finns längre ner på sidan.
Konkretiserade mål:

Förklara hur olika krafter påverkar olika rörelser. 
Ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.
Förklara betydelsen av begreppen.
Genomföra olika experiment och berätta om dem.

 

Arbetssätt

Titta på filmklipp
Genomgångar
Diskussioner
Experiment/undersökningar
Läsa faktatexter
Prov

Arbetsgång finns här.

 

Bedömning

Du visar vad du lär / lärt dig genom att aktivt delta i samtal och diskussioner. Du visar kunskap genom att utföra de muntliga och skriftliga arbetsuppgifterna. Du visar att du kan samtala kring frågor och dra egna slutsatser.

 

Uppgifter

 • Kraft och rörelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Kraft och rörelse

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Undersökningar
Utveckla förmågan att genomföra systematiska undersökningar i fysik.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur du genomför undersökningen, vad du tror du ska hända och vad som händer.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och själv fundera på hur du kan göra egna planeringar för att testa samma hypotes. Du kan tydligt uttrycka en hypotes, beskriva hur du genomför undersökningen och resonera kring resultatet av undersökningen.
Beskriva samband
Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället."
Du kan ge något exempel på hur en kraft påverkar dig i vardagen. Du kan på ett enkelt sätt förklara hur olika krafter och rörelser hänger ihop.
Du kan beskriva flera olika krafter som på olika sätt påverkar dig i vardagen. Du kan med hjälp av arbetsområdets begrepp resonera kring hur krafter och rörelser hänger ihop.
Begrepp
Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället.
Du kan förklara flera av begreppen som ingår i arbetsområdet.
Du kan förklara alla begrepp som ingår i arbetsområdet. Du använder begreppen som ingår i arbetsområdet när du arbetar med experimenten och pratar om kraft och rörelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: