Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 8 - L'amour 20/21

Skapad 2020-10-26 09:11 i Arenaskolan Linköping
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Hur pratar man om kärlek på franska? Kärlek är något som berör oss alla och som vi ofta pratar om. Kärlek är också ett vanligt tema i sånger, dikter och texter vi läser.

Innehåll

Vi kommer att träna på att tala, läsa, höra och skriva under lektionerna.

Vi kommer att gå igenom följande kapitel i textboken:
2A Je t'aime
2B Tout est bien qui finit bien
2C Mon premier amour

Vi arbetar med följande grammatiska moment:
- regelbundna verb på –er, -ir och -re i presens
- o
regelbundna verben être, avoir, faire, aller, prendre, savoir, pouvoir och vouloir i presens
- negation
- demonstrativa pronomen
- ordningstal
- adjektivens böjning och placering
- pronomen som direkt objekt

Vi pratar om kärlek och vad franska ungdomar tänker och tycker kring temat. Vi lyssnar på sånger, läser dikter och ser filmklipp som handlar om kärlek.

Arbetssätt:
Vi kommer att arbeta enskilt, parvis och i grupp med olika övningar. Arbetet utgår från läromedlet ”Chez nous 3” (textbok + övningsbok). Vi läser olika texter och du kommer att lära dig nya ord och uttryck. Uttal av franska ord och uttryck tränas, bland annat i Quizlet.

Tid:
vecka 45-50

Bedömning:
Läxförhör (muntligt eller skriftligt) varje vecka enligt planering i Classroom. Aktivt deltagande under lektionerna. Hörförståelsediagnos och läsförståelsediagnos under arbetsområdet. Skriftligt prov vecka
 48 då du kommer att få visa att du förstår och kan uttrycka dig på franska genom att använda strategier, ord och uttryck som du lärt dig.

Utvärdering:
Under arbetets gång kommer du fortlöpande få möjlighet att utvärdera din förmåga att använda språket både muntligt och skriftligt i olika situationer. 
Skriftlig återkoppling i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: